BIOLOGISK NEDBRYTBAR PRODUKT

Skylten "Bionedbrytbar produkt", beskriver produkter från PCC Groups erbjudande som genomgår > 60 %biologiskt sönderfall under aeroba förhållanden under 28 dagar (gäller biologisk nedbrytning av ytaktiva ämnen mätt med specifika metoder). Biologisk nedbrytbarhet är materialens förmåga att sönderfalla som ett resultat av biologisk aktivitet och i synnerhet handlingar och abiotiska ämnen som syre, UV eller temperatur. Processen innebär att mer komplicerade strukturer förfaller till mindre komplexa ämnen som så småningom blir en del av marken, vattenmiljön eller jordens atmosfär. Biologisk nedbrytning är en mycket vanlig process. Det går i alla biocenoser. Det stänger de biogeokemiska kretsloppen för de flesta kemiska grundämnen genom att föra föreningar till former som är smältbara av växter. Så länge den biologiska nedbrytningen av naturligt förekommande föreningar går mycket snabbt, kan nedbrytningen av konstgjorda konstgjorda ämnen pågå upp till flera tusen år.

1 - 20 av 439 produkter Visa alla produkter
Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan