BİYOÇÖZÜNÜR ÜRÜN

"Biyobozunur Ürün" işareti, 28 gün boyunca aerobik koşullar altında > %60 biyolojik bozunmaya uğrayan PCC Group teklifindeki ürünleri tanımlar (belirli yöntemlerle ölçülen yüzey aktif maddelerin biyolojik olarak bozunması için geçerlidir). Biyobozunurluk, malzemelerin biyolojik aktivitenin ve özellikle oksijen, UV veya sıcaklık gibi abiyotik ajanların ve eylemlerin bir sonucu olarak bozunma yeteneğidir. Süreç, daha karmaşık yapıların, sonunda toprağın, su ortamının veya Dünya atmosferinin bir unsuru haline gelen daha az karmaşık maddelere dönüşmesini içerir. Biyodegradasyon çok yaygın bir süreçtir. Tüm biyosenozlarda çalışır. Bileşikleri bitkiler tarafından sindirilebilir formlara getirerek kimyasal elementlerin çoğunun biyojeokimyasal döngülerini kapatır. Doğal olarak oluşan bileşiklerin biyolojik olarak bozunması çok hızlı ilerlediği sürece, insan yapımı yapay maddelerin bozunması birkaç bin yıla kadar sürebilir.

Sayfa çevrildi. Orijinal sayfayı aç