BIOLOGISCH AFBREEKBAAR PRODUCT

Het teken "Biologisch afbreekbaar product" beschrijft producten van het PCC Group-aanbod die gedurende 28 dagen > 60%biologisch verval ondergaan onder aerobe omstandigheden (van toepassing op biologische afbraak van oppervlakteactieve stoffen gemeten met specifieke methoden). Biologische afbreekbaarheid is het vermogen van materialen om te vergaan als gevolg van biologische activiteit en in het bijzonder acties en abiotische agentia zoals zuurstof, UV of temperatuur. Het proces omvat het verval van meer gecompliceerde structuren tot minder complexe stoffen die uiteindelijk een element van de bodem, het aquatisch milieu of de atmosfeer van de aarde worden. Biologische afbraak is een veel voorkomend proces. Het loopt in alle biocenoses. Het sluit de biogeochemische kringlopen van de meeste chemische elementen door verbindingen in vormen te brengen die verteerbaar zijn voor planten. Zolang de biologische afbraak van natuurlijk voorkomende verbindingen zeer snel verloopt, kan de afbraak van kunstmatige kunstmatige stoffen tot enkele duizenden jaren duren.

De pagina is automatisch vertaald. Originele pagina openen