BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ PRODUKT

Označenie „Biodegradovateľný produkt“ označuje produkty z ponuky PCC Group, ktoré podliehajú > 60 %biologickému rozkladu v aeróbnych podmienkach počas 28 dní (platí pre biodegradáciu povrchovo aktívnych látok meranú špecifickými metódami). Biologická odbúrateľnosť je schopnosť materiálov rozkladať sa v dôsledku biologickej aktivity a najmä pôsobenia abiotických činidiel, ako je kyslík, UV alebo teplota. Proces zahŕňa rozpad zložitejších štruktúr na menej zložité látky, ktoré sa nakoniec stanú prvkom pôdy, vodného prostredia alebo zemskej atmosféry. Biodegradácia je veľmi bežný proces. Prebieha vo všetkých biocenózach. Uzatvára biogeochemické cykly väčšiny chemických prvkov prevedením zlúčenín do foriem stráviteľných rastlinami. Pokiaľ biodegradácia prirodzene sa vyskytujúcich zlúčenín prebieha veľmi rýchlo, rozklad umelých látok vyrobených človekom môže trvať až niekoľko tisíc rokov.

Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku