BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ PRODUKT

Označení „Biodegradabilní produkt“ označuje produkty z nabídky skupiny PCC, které podléhají > 60 %biologickému rozkladu za aerobních podmínek během 28 dnů (platí pro biodegradaci povrchově aktivních látek měřenou specifickými metodami). Biologická odbouratelnost je schopnost materiálů rozkládat se v důsledku biologické aktivity a zejména působení abiotických činitelů, jako je kyslík, UV nebo teplota. Proces zahrnuje rozpad složitějších struktur na méně složité látky, které se nakonec stanou prvkem půdy, vodního prostředí nebo zemské atmosféry. Biodegradace je velmi běžný proces. Probíhá ve všech biocenózách. Uzavře biogeochemické cykly většiny chemických prvků tím, že převede sloučeniny do forem stravitelných rostlinami. Pokud biodegradace přirozeně se vyskytujících sloučenin probíhá velmi rychle, rozklad umělých umělých látek může trvat až několik tisíc let.

Stránka byla strojově přeložena. Otevřít původní stránku