PCC Greenline®
Zelená chemie

Působení v mezinárodních strukturách PCC Group nám umožňuje tvořit a rozvíjet se v mnoha směrech a společně udávat trendy v moderní chemii.

Green Chemistry od PCC Group
PCC Greenline®

Chemický průmysl byl jedním z prvních sektorů globální ekonomiky, které začaly hledat stabilní a spolehlivé přístupy udržitelného rozvoje. Výrobci chemikálií se již dlouhou dobu snaží zavádět pokročilé ekologické systémy, zavádět čisté a bezpečné procesy a certifikované produkty. To není snadný úkol, protože vyžaduje značné výdaje na vývoj nových a inovativních technologií, modernizaci výrobních zařízení nebo budování nových instalací. Dále je nutné zavést a aplikovat řadu místních a mezinárodních norem a systémů řízení a přizpůsobit výrobu a prodej řadě právních předpisů.

Moderní chemii si dnes jen stěží dokážeme představit bez efektivní provozní strategie, která zahrnuje ekologické aspekty. Jsou nezbytnou součástí politik používaných výrobci chemikálií, jako je PCC Group, kde provozní a inženýrské činnosti musí být prováděny tak, aby zahrnovaly průzkum přírodního prostředí. Takový přístup umožňuje vyvážit ekologické, ekonomické a sociální faktory. V současné době se PCC Group jako výrobce široké škály chemikálií neliší od evropských a světových standardů používaných v chemickém sektoru.

Co je zelená chemie?

Zelená chemie znamená vývoj takových chemikálií a procesů, které snižují nebo eliminují produkci nebo spotřebu nebezpečných látek. Zelená chemie je také známá jako udržitelná chemie. Koncept vyvíjený téměř 30 let je založen na několika základních oblastech.
[akordeon]

zabraňuje kontaminaci na molekulární úrovni

je to koncept, který se týká všech oblastí chemie, nejen jedné

používá inovativní vědecká řešení pro skutečné ekologické problémy

snižuje zdroje kontaminace a zabraňuje jejich tvorbě během procesů

[/akordeon]

Klasifikace

PCC Groups již léta nastavuje standardy v efektivním plánování výrobních procesů a využívání špičkových technologií. S naším širokým a rozmanitým portfoliem produktů PCC Greenline® jsme také lídrem v oblasti udržitelné výroby.
Výroba založená na recyklovaných materiálech
Bezodpadová výroba
Netestováno na zvířatech
bez SVHC
Technologie s katalyzátorem DMC
Produkty PCC Greenline®
Výroba založená na recyklovaných materiálech

Rychlý rozvoj průmyslu a tím i zvyšující se spotřeba různých surovin s sebou nese vznik obrovského množství odpadů kontaminujících životní prostředí. Zároveň roste i spotřeba a cena základních surovin potřebných k jejich výrobě. V důsledku toho výrobci látek a chemikálií rozeznávají rostoucí potenciál technologií recyklace a snižování odpadu. Zpracování a další využití odpadů však vyžaduje specifické technologické postupy a také použití specializovaných surovin, přísad a chemických přípravků.

Skupina PCC nabízí chemikálie používané ve výrobních procesech, kde jsou základní suroviny potřebné k jejich výrobě získávány recyklací. Nesou označení „Výroba založená na recyklovaných materiálech“. Příklady zahrnují lepidla určená pro lepení granulátů SBR získaných z recyklovaných pneumatik automobilů nebo lepicí pěnová lepidla vyrobená z broušených matrací.

Na bázi přírodních složek
Přírodní detergenty
100% biologicky odbouratelné
Biologicky odbouratelný produkt
Energeticky úsporná konstrukce
Pasivní konstrukce
Nízké emise těkavých organických sloučenin
Není klasifikováno podle nařízení CLP/GHS
Bez halogenů
Bez formaldehydu
Nízký obsah trifenylfosfátu
Výroba bez rozpouštědel
Bez parabenů
GMO free
Bio suroviny
Produkt přírodního původu
Technologie optických vláken
Vyrobeno z recyklovaných materiálů

Skupina PCC
Odpovědná výroba, udržitelné technologie

Vodní síla
4

malé vodní elektrárny skupiny PCC byly registrovány u UNFCCC a uznány OSN jako projekty na ochranu klimatu.

Solární a větrná energie
100%

energie potřebné pro výrobu dimethyléteru v jednom z našich společných podniků pochází ze solárních a větrných zdrojů energie.

Geotermální energie
100%

energie spotřebované závodem na výrobu křemíkového kovu společnosti PCC BakkiSilicon hf. na Islandu se získává z přírodních geotermálních zdrojů.

Intermodální logistika
315k

tun CO 2 – to je množství, o které jsme v roce 2020 snížili emise skleníkových plynů v důsledku využívání kombinované železniční a silniční intermodální dopravy.

Energeticky efektivní výroba
750kg

CO 2 méně na tunu hydroxidu sodného, což se promítá do snížení emisí plynů, kterých jsme dosáhli díky energeticky účinné membránové technologii výroby chlóru.

Certifikace ISO

Provoz a výrobní procesy naší společnosti jsou založeny na systémech managementu kvality a environmentálních manažerských systémech. Získané certifikáty jsou potvrzením naší kompetence v těchto oblastech. Abychom se mohli účastnit mezinárodního obchodu, snažíme se zlepšovat naši výkonnost a dodržovat národní normy environmentálního managementu. Uplatňujeme principy práce v souladu s postupy, které rovněž umožňují právně přípustné využívání životního prostředí. Tímto způsobem dbáme na zájmy našich zákazníků tím, že jim nabízíme produkty splňující standardizované normy, které dokazují jejich vysokou kvalitu.

Chemie s klimatem

Díky globálním projektům, na kterých se podílejí společnosti PCC Group, můžeme měřit, plánovat a kontrolovat náš dopad na změnu klimatu a zároveň získáváme jedinečnou příležitost být posuzováni prestižními obchodními, vědeckými, průmyslovými, ekologickými a společenskými skupinami mezinárodního rozsahu. Jednou z prestižních iniciativ je rozsáhlé vykazování emisí skleníkových plynů v rámci mezinárodního projektu Carbon Disclosure Project (CDP) a opatření prováděná za účelem jejich snížení. PCC EXOL SA jako jedna ze společností skupiny PCC, která provádí aktivity ke snižování emisí skleníkových plynů, se účastní CDP (Carbon Disclosure Project). V souladu s doktrínou CDP společnost monitoruje svůj dopad na změnu klimatu a přijímá opatření ke snížení skleníkových plynů. Více na www.cdp.net

PCC Greenline®


Stránka byla strojově přeložena. Otevřít původní stránku