Grafická označení produktů PCC Group

Klasifikace produktů podle vlastností a funkcí, environmentálních aspektů, zelených technologií, zdraví, kultury a životního stylu lidí.

Vlastnosti a funkce produktu

ADR
Akustická izolace
Dlouhá životnost
Farmaceutická kvalita
Hydroizolace
Inovace
ADR

ADR (fr. L'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) – je mezinárodní úmluva o přepravě nebezpečných věcí. Obsahuje předpisy v rámci silniční dopravy týkající se balení, ochrany zboží a označování nebezpečných látek. Piktogram „ADR“ byl použit pro označení chemických produktů PCC Group, které vyžadují zvláštní opatrnost při přepravě. Vozidla přepravující nebezpečné látky musí být vybavena speciálními štítky upozorňujícími na nebezpečí. Nebezpečné zboží mohou přepravovat pouze osoby s odpovídající způsobilostí.

Lehká polyuretanová izolace
Nanotechnologie
Nový
Nízká míra ošetření
Sprejová dezinfekce
Tepelná izolace
Ultra čistý
Univerzální produkt
Vysoká hydrofobnost
Vysoká účinnost
Vysoká čistota
Zvýšení zpomalování hoření pěny

Environmentální aspekty a zelené technologie

Produkty PCC Greenline®
Na bázi přírodních složek
Přírodní detergenty
100% biologicky odbouratelné
Biologicky odbouratelný produkt
Energeticky úsporná konstrukce
Produkty PCC Greenline®

Tváří v tvář výzvám souvisejícím s udržitelnou výrobou a spotřebou je jednou z priorit PCC Group v oblasti rozšiřování portfolia vyvinout řadu produktů, které odpovídají trendu zelené chemie. V době, kdy si průmysl stále více uvědomuje a zodpovídá za životní prostředí a změnu klimatu, se zvláštní zaměření na „zelenou“ a ekologickou výrobu stává důležitější než kdykoli předtím. Skupina PCC, která se účastní zelené transformace globálního chemického průmyslu, nabízí nový segment produktů: PCC Greenline®. Tyto produkty řeší poptávku mnoha společností působících v různých průmyslových odvětvích, kde je PCC Group jedním z článků dodavatelského řetězce.

Pasivní konstrukce
Nízké emise těkavých organických sloučenin
Není klasifikováno podle nařízení CLP/GHS
Bez halogenů
Bez formaldehydu
Nízký obsah trifenylfosfátu
Výroba bez rozpouštědel
Bez parabenů
GMO free
Bio suroviny
Produkt přírodního původu
Technologie optických vláken
Vyrobeno z recyklovaných materiálů
Bezodpadová výroba
Netestováno na zvířatech
Technologie s katalyzátorem DMC
Výroba založená na recyklovaných materiálech
bez SVHC