Bez TSE/BSE

Produkty označené piktogramem „TSE/BSE free“ jsou specifickou skupinou produktů, které byly testovány na patogenní mikroorganismy, např. způsobující přenosnou spongiformní encefalopatii (TSE) a bovinní spongiformní encefalopatii (BSE). Produkty a suroviny z portfolia PCC Group označené tímto piktogramem byly podrobeny přísným mikrobiologickým testům a nepředstavují žádné riziko pro lidské zdraví a život.

Stránka byla strojově přeložena. Otevřít původní stránku