Bez TSE/BSE

Produkty označené piktogramom „TSE/BSE free“ sú špecifickou skupinou produktov, ktoré boli testované na patogénne mikroorganizmy, napr. spôsobujúce prenosnú spongiformnú encefalopatiu (TSE) a bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE). Produkty a suroviny z portfólia PCC Group označené týmto piktogramom boli podrobené prísnym mikrobiologickým testom a nepredstavujú žiadne riziko pre ľudské zdravie a život.

Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku