Čísla CAS

Vyhľadajte svoje CAS číslo a pozrite si súvisiace produkty z ponuky PCC Group. Na filtrovanie čísel použite vyhľadávač.

Čísla CAS

CAS číslo

Číslo CAS je číselné označenie, ktoré chemickým látkam prideľuje americká služba Chemical Abstracts Service (CAS). Každé jednotlivé číslo umožňuje jednoznačnú identifikáciu látky. Je to jedna z najbežnejších metód používaných vo svete.

Služba Chemical Abstracts Service je oddelenie Americkej chemickej spoločnosti a spravuje databázu chemických zlúčenín a sekvencií. V súčasnosti databáza CAS obsahuje viac ako 55 miliónov rôznych chemických zlúčenín, anorganických aj organických. Každý záznam do databázy CAS je identifikovaný na základe registra CAS alebo skrátene čísla CAS.

História

Predtým chemické látky boli identifikované najmä pomocou širokého spektra synoným. Často sa však ukázali ako nejasné, keďže názvy boli vytvorené podľa miestnych zvyklostí, ktoré odkazovali na štruktúru, pôvod alebo chemický vzorec. Preto niektoré zo známych látok môžu niesť početné historické, generické alebo komerčné názvy.

Čísla CAS boli vytvorené s ohľadom na jednoduchosť a pravidelnosť, aby sa dali ľahko vyhľadávať v databázach. Je to spoľahlivé medzinárodné označenie priradené konkrétnej látke v rôznych nomenklatúrach a odboroch, schválené vedeckými, priemyselnými a regulačnými orgánmi.

Formát čísla CAS a spôsob pridelenia

Formát čísel CAS je nasledujúci: xxxxxxx-yy-z a môže obsahovať až 10 číslic. Ide o trojmiestne sekvencie oddelené pomlčkami. Prvá postupnosť sa môže pohybovať od dvoch do siedmich číslic, druhá má vždy len dve číslice a tretia postupnosť pozostáva z jednej číslice.

Posledná číslica je známa ako kontrolný súčet, čo je číslica získaná podľa špeciálneho algoritmu, ktorý zabezpečuje integritu údajov. V prípade čísla CAS sa kontrolný súčet získa súčtom súčinu prvej číslice vynásobenej 1, druhej až poslednej číslice vynásobenej 2, tretej až poslednej číslice vynásobenej 3 atď. (v závislosti od počtu číslice v označení). Z tohto súčtu sa určí modulo 10, čím sa získa konečná číslica CAS čísla.

Môžeme to vidieť na príklade vody, ktorej CAS číslo je: 7732-18-5.

Prvý a druhý segment čísla CAS nemajú žiadny zvláštny význam. Zvyšujú sa pridaním ďalších látok do registra.

Na čo slúži CAS číslo?

Číslo CAS sa prideľuje chemickým zlúčeninám na účely ich identifikácie. Malo by sa však pamätať na to, že ide len o označenie, a nie o jedinečný charakter produktu. Príkladom toho sú rôzne bezvodé formy kyseliny citrónovej, ktoré sú označené rovnakým číslom CAS, hoci zlúčeniny s rôznymi úrovňami hydratácie môžu mať iné čísla. Priradené číslo môže tiež pomôcť pri rozlišovaní stereoizomérov danej zlúčeniny. Glukóza má dve formy: L-glukózu a D-glukózu (dextrózu). L-glukóza s číslom CAS 921-60-8 je zrkadlovým odrazom D-glukózy s číslom CAS 50-99-7.

Vyhľadávač čísel CAS

CAS číslo je jednou z najpopulárnejších metód vyhľadávania látok. Pri použití tohto označenia si možno byť istý, o akú chemickú zlúčeninu ide. Dostupné sú bezplatné databázy, kde je možné prostredníctvom CAS čísla nájsť názov, štruktúru alebo molekulový vzorec danej látky alebo naopak.

Produkty v portfóliu PCC Group majú tiež priradené CAS čísla chemikáliám, ktoré obsahujú. Preto bol produktový portál prispôsobený funkcionalite prehliadača čísel CAS, aby sme vyhoveli požiadavkám zákazníkov. Bola vytvorená špecializovaná databáza obsahujúca čísla pridelené všetkým produktom. Každý z nich obsahuje základné informácie o chemickej zlúčenine. Je tiež možné zobraziť štruktúrny a molekulárny vzorec. Vďaka prehliadaču čísel CAS môžu zákazníci skupiny PCC ľahko nájsť chemické látky, ktoré spĺňajú ich požiadavky.


Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku