CAS-nummer

Sök efter ditt CAS-nummer och se relaterade produkter från PCC Group-erbjudandet. Använd sökmotorn för att filtrera siffrorna.

CAS-nummer

CAS-nummer

Ett CAS-nummer är en numerisk beteckning som tilldelas kemiska ämnen av US Chemical Abstracts Service (CAS). Varje enskilt nummer möjliggör entydig identifiering av ett ämne. Det är en av de vanligaste metoderna som används i världen.

Chemical Abstracts Service är en avdelning inom American Chemical Society och har en databas med kemiska föreningar och sekvenser. För tillfället innehåller CAS-databasen över 55 miljoner olika kemiska föreningar, både oorganiska och organiska. Varje inmatning till CAS-databasen identifieras utifrån CAS-registret, eller förkortat CAS-nummer.

Historia

Tidigare kemiska ämnen identifierades huvudsakligen med hjälp av en lång rad synonymer. De visade sig dock ofta vara oklara, eftersom namnen konstruerades enligt lokala konventioner, som hänvisade till struktur, ursprung eller kemisk formel. Det är därför som några av de välkända ämnena kan bära många historiska, generiska eller kommersiella namn.

CAS-nummer skapades med enkelhet och regelbundenhet i åtanke, så att de är lätta att söka i databaser. Det är en pålitlig, internationell beteckning som tilldelas det specifika ämnet i olika nomenklaturer och discipliner, godkänd av vetenskap, industri och tillsynsorgan.

CAS-nummerformat och tilldelningssätt

Formatet för CAS-nummer är som följer: xxxxxxx-yy-z och kan innehålla upp till 10 siffror. Dessa är tresiffriga sekvenser separerade med bindestreck. Den första sekvensen kan variera från två till sju siffror, den andra har alltid bara två siffror och den tredje sekvensen består av en enda siffra.

Den sista siffran kallas kontrollsumman, vilket är en siffra som erhålls efter en speciell algoritm, som säkerställer dataintegritet. När det gäller CAS-numret erhålls kontrollsumman genom att summera produkten av den första siffran multiplicerad med 1, den näst sista siffran multiplicerad med 2, den tredje till sista siffran multiplicerad med 3 etc. (beroende på antalet siffror i beteckningen). Från denna summa bestäms modulo 10 och erhåller sålunda den slutliga CAS-nummersiffran.

Vi kan se detta genom att använda vatten som ett exempel, vars CAS-nummer är: 7732-18-5.

Det första och andra segmentet i CAS-numret har ingen speciell betydelse. De ökar med tillägg av efterföljande ämnen i registret.

Vad är ett CAS-nummer för?

Ett CAS-nummer tilldelas kemiska föreningar i syfte att identifiera dem. Man bör dock komma ihåg att det bara är en beteckning, och inte produktens unika karaktär. Ett exempel på detta är de olika vattenfria formerna av citronsyra, som är märkta med samma CAS-nummer, även om föreningar med olika hydratiseringsnivåer kan ha andra nummer. Det tilldelade numret kan också hjälpa till att särskilja stereoisomerer av den givna föreningen. Glukos har två former: L-glukos och D-glukos (dextros). L-glukos, med CAS-nummer 921-60-8, är en spegelreflektion av D-glukos, med CAS-nummer 50-99-7.

CAS-nummer sökmotor

CAS-nummer är en av de mest populära metoderna för att söka efter ämnen. Med användningen av denna beteckning kan man vara säker på vad den kemiska föreningen i fråga är. Det finns gratis databaser där man via CAS-numret kan hitta namn, struktur eller molekylformel för det givna ämnet, eller vice versa.

Produkterna i PCC-koncernens portfölj har även CAS-nummer tilldelade de kemikalier de innehåller. Därför, för att möta efterfrågan från kunderna, har Produktportalen anpassats till funktionaliteten hos en CAS-nummerwebbläsare. En specialiserad databas har skapats, som innehåller de nummer som tilldelats alla produkter. Var och en av dem innehåller grundläggande information om en kemisk förening. Det är också möjligt att se den strukturella och molekylära formeln. Tack vare CAS-nummerwebbläsaren kan PCC Groups kunder enkelt hitta de kemiska ämnen som uppfyller deras krav.


Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan