Numery CAS – wyszukiwarka

Wyszukaj numer CAS i zobacz odpowiadające mu produkty z oferty Grupy PCC. Użyj wyszukiwarki aby przefiltrować numery.

Numery CAS

Numer CAS

Numer CAS  jest numerycznym oznaczeniem przypisywanym substancjom chemicznym przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS). Indywidualnie przypisany numer pozwala na jednoznaczną identyfikację substancji. Jest to jedna z najpowszechniej stosowanych metod na całym świecie.

Chemical Abstracts Service jest to oddział American Chemical Society i zajmuje się prowadzeniem bazy danych związków chemicznych oraz sekwencji. W bazie CAS znajdziemy obecnie ponad 55 milionów różnych związków chemicznych, zarówno nieorganicznych, jak i organicznych. Każdy wpis do bazy CAS indentyfikowany jest na podstawie numeru w rejestrze CAS lub też w skrócie numer CAS.

Historia

Dawniej substancje chemiczne były identyfikowane głównie przy pomocy szerokiej gamy synonimów. Często były one jednak niejasne dla wszystkich, ponieważ konstruowano nazwy zgodnie z regionalnymi konwencjami, które odnosiły się do struktury, pochodzenia czy wzorów chemicznych. Dlatego też dobrze nam znane substancje mogą mieć wiele nazw historycznych, rodzajowych czy też handlowych.

Numery CAS zostały stworzone z myślą o prostocie i regularności, tak by były one łatwe do wyszukiwania w bazach danych. Jest to niezawodne, międzynarodowe oznaczenie przypisane do konkretnej substancji w różnych nomenklaturach oraz dyscyplinach uznawanych przez nauki ścisłe, przemysł, a także organy regulujące.

Format numeru CAS i sposób przypisania

Numery CAS zapisywane są przy użyciu formatu xxxxxxx-yy-z i zawierają do 10 cyfr. Są to trzy ciągi cyfr oddzielone dywizami. Pierwszy z nich może liczyć od dwóch do siedmiu cyfr, duagi zawsze ma tylko dwie cyfry, natomiast trzeci ciąg jest jednocyfrowy.

Ostatnia cyfra jest to tzw. suma kontrolna, czyli cyfra uzyskiwana wg specjalnego algorytmu, co służy zapewnieniu integralności danych. W przypadku numeru CAS sumę kontrolną otrzymujemy poprzez sumowanie iloczynu pierwszej od końca cyfry pomnożonej przez 1, drugiej cyfry od końca pomnożonej przez 2, trzeciej cyfry od końca pomnożonej przez 3 itd. (w zależności od ilości cyfr w oznaczeniu). Z tej sumy wyznaczamy modulo 10 i otrzymujemy ostatnią cyfrę numeru CAS.

Przedstawmy to na przykładzie wody, której numer CAS to: 7732-18-5.

Pierwszy oraz drugi człon numeru CAS nie mają przypisanego szczególnego znaczenia. Są one zwiększane wraz z dodawaniem kolejnych substancji do rejestru.

Do czego służy numer CAS?

Numer CAS przypisywany jest związkom chemicznym w celu ich identyfikacji. Należy jednak pamiętać, że stanowi on tylko oznaczenie, a nie unikalną cechę produktu. Przykładem tego mogą być różne odmiany bezwodne kwasu cytrynowego, które oznaczone są tym samym numerem CAS, choć związki o różnym uwodnieniu mogą już mieć inne numery. Przypisane oznaczenie może pomóc także w rozróżnieniu stereoizomerów danego związku. Glukoza posiada dwie formy: L-glukoza  oraz D-glukoza (dekstroza). L-glukoza, która ma numer CAS 921-60-8, jest lustrzanym odbiciem D-glukozy, której przypisano numer CAS 50-99-7.

Wyszukiwarka numerów CAS

Wyszukiwanie substancji po numerze CAS jest jedną z najbardziej popularnych metod. Wykorzystując to oznaczenie mamy pewność z jakim związkiem chemicznym mamy do czynienia. Istnieją darmowe bazy, gdzie wykorzystując numer CAS możemy znaleźć nazwę, strukturę czy też wzór sumaryczny danej substancji, czy też odwrotnie.

Produkty, które znaleźć można w ofercie Grupy PCC, również opatrzone są numerami CAS przypisanymi do zawartych w nich substancji chemicznych. Dlatego też, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów, Portal Produktowy został dostosowany do funkcjonalności wyszukiwarki numerów CAS. Stworzona została specjalistyczna baza danych, gdzie zebrano numery przypisane do wszystkich produktów. Każdy z nich opatrzony jest podstawowymi informacjami na temat związku chemicznego. Możemy też sprawdzić jego wzór strukturalny i sumaryczny. Dzięki wyszukiwarce numerów CAS, klienci Grupy PCC mogą w łatwy sposób odnaleźć substancje chemiczne, które będą spełniały ich wymagania.


FAQ - pytanie i odpowiedzi dotyczące numeru CAS

Co to jest numer CAS?
Numer CAS nadawany jest przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service i stanowi formę indeksu służącego identyfikacji substancji chemicznych. Każdy związek posiada indywidualny kod, który umożliwia jego łatwą klasyfikację. Niektóre odmiany tej samej substancji posiadają jeden numer CAS – np. produkty o różnych stężeniach czy stopniach zanieczyszczenia. Baza CAS zawiera informacje o związkach organicznych i nieorganicznych, reagentach, izotopach, minerałach czy np. stopach.
Jak nadawany jest numer CAS?
Proces nadania numeru CAS dla nowej substancji rozpoczyna się od zgłoszenia jej do organizacji Chemical Abstracts Service. Organizacja ta dokonuje analizy związku na podstawie dostarczonych informacji. Na tym etapie weryfikowane są właściwości zgłaszanego produktu, jego budowa oraz inne dane. Po przejściu przez kontrolę, nadaje się unikatowy numer CAS, który następnie jest wprowadzany do bazy danych CAS. W przypadku dodatkowych modyfikacji występujące pozycje są aktualizowane.
Jak jest zbudowany numer CAS?
Kod CAS składa się z kilku części – początkowe cyfry stanowią przedrostek, który występuje w odniesieniu do wielu substancji, choć nie w każdym przypadku. Jego obecność ułatwia grupowanie podobnych grup związków – z reguły zawiera 2-7 cyfr. Poszczególne elementy identyfikacyjne rozdzielone są myślnikami. Dalsza część stanowi unikalną liczbę, charakterystyczną dla danego związku. Ostatnia cyfra jest opracowywana poprzez konkretny algorytm i nazywana jest tzw. sumą kontrolną.
Czy numery CAS są jednolite na całym świecie?
Tak, numer CAS jest jednolity i unikalny dla każdej, zarejestrowanej substancji, niezależnie od regionu świata. Spójność bazy CAS jest ważna w identyfikacji związków chemicznych w celach naukowych i technicznych, a także ze względu na bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska.
Czy wszystkie chemikalia posiadają numery CAS
Nie wszystkie substancje chemiczne mają przypisany numer CAS, jednak można powiedzieć, że zdecydowana większość z nich je posiada. W obszarach, w których szczegółowa klasyfikacja związków jest ważna – np. toksykologia, farmakologia, chemia przemysłowa, nadawanie i korzystanie z numeru CAS dotyczy niemal każdej używanej substancji.
Czy numery CAS mogą się zmieniać?
Raz nadany numer CAS pozostaje niezmienny i jest wykorzystywany w każdym przypadku. Wyjątki dotyczą sytuacji, w których przy wprowadzaniu danej substancji mógł wystąpić potencjalny błąd.
Jak znaleźć numer CAS substancji chemicznej?
Informacje na temat substancji chemicznej można wyszukać na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) pod adresem: www.echa.europa.eu. Portal Produktowy Grupy PCC zawiera listę wielu, popularnych pozycji substancji chemicznych pogrupowanych na podstawie ich numeru CAS. Wszystkie produkty oferowane przez Grupę PCC zostały szczegółowo opisane i sklasyfikowane.
Czy w kartach charakterystyki (SDS) i oznakowaniu substancji chemicznych wymagane są numery CAS?
Karty charakterystyki wymagają podania numeru CAS substancji w celu ujednolicenia informacji i ułatwienia jej identyfikacji. Często etykiety produktowe również zawierają numery CAS.
Jakie występują inne identyfikatory chemiczne oprócz numerów CAS?
System identyfikacji CAS jest jednym z najpopularniejszych systemów identyfikacji funkcjonujących w skali międzynarodowej. Niemniej jednak istnieją również inne rodzaje klasyfikacji tych samych związków, np numery: UN, FEMA, EINECS, HMIS/NFPA, GHS/CLP, SMILES. Stosuje się je w zależności od potrzeb i przeznaczenia.
Czy numer CAS dostarcza innych informacji o właściwościach substancji chemicznych?
System CAS zapewnia informacje na temat niektórych właściwości fizyko-chemicznych, jednak nie wyczerpuje kompleksowo wiedzy o danym związku chemicznym. By uzyskać dane na temat specyficznych cech produktu warto sięgnąć do innych, dostępnych baz, które opierają się również na numeracji CAS, np. PubChem, ChemiSpider, regulacje REACH czy przewodniki chemiczne.
Dlaczego numery CAS są ważne?
Wykorzystanie numerów CAS ma istotne znaczenie w identyfikacji i klasyfikacji związków chemicznych. Jest to szczególnie ważne w przypadku tworzenia dokumentacji produktu, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania, bezpieczeństwa procesowego oraz transportu. Uniwersalność systemu CAS na całym świecie ułatwia pracę oraz komunikację w wielu obszarach.
Czy można wyszukiwać chemikalia po numerach CAS?
Numer CAS służy między innymi do łatwego i szybkiego wyszukiwania szczegółowych informacji o danej substancji chemicznej. W różnych bazach, katalogach, publikacjach czy dokumentacjach można łatwo wyszukiwać związki na podstawie ich numeru CAS.

Zapoznaj się z naszą infografiką na temat numeru CAS!

Pobierz infografikę w formacie PDF