Nazwa chemiczna:

Wodorotlenek sodowy, stały

Segment:

chloroalkalia, surowce i półprodukty

Branże i aplikacje:

agrochemikalia, środki chemiczne w hodowli zwierząt, środki ochrony roślin i nawozy, czyszczenie i mycie przemysłowe, detergenty, farby i lakiery, garbarstwo, kleje, kosmetyki i środki higieny osobistej, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł energetyczny, przemysł metalurgiczny, czyszczenie, obróbka, przemysł paliwowy, przemysł spożywczy, produkty do mycia instalacji w przemyśle spożywczym, przemysł wydobywczy, wydobycie metali, wydobycie ropy i gazu, surowce i półprodukty chemiczne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, antyskalanty, odkamieniacze i inhibitory korozji, oczyszczanie ścieków, uzdatnianie wody, włókiennictwo i tekstylia, wydobycie i produkcja ropy i gazu

Funkcja:

obróbka metali, regulatory ph, surowce i półprodukty chemiczne, środki czyszczące, środki odtłuszczające, środki wybielające

Budowa:

alkalia

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chloru

Nr CAS:

1310-73-2

Opis

Wodorotlenek sodu w formie stałej, zwany również sodą kaustyczną, to nieorganiczny związek chemiczny należący do najsilniejszych zasad. W postaci stałej jest białą substancją o budowie krystalicznej (płatki). Posiada właściwości higroskopijne. Doskonale rozpuszcza się w wodzie, tworząc w ten sposób żrący ług sodowy, czemu towarzyszy wydzielanie się znacznych ilości ciepła.

Wodorotlenek sodu w Grupie PCC wytwarzany jest w drodze elektrolizy membranowej. Wśród właściwości chemicznych wyróżniających produkt na tle konkurencji na uwagę zasługuje niska zawartość chlorków (<200 ppm) oraz żelaza (<15 ppm). W procesie produkcyjnym używane są wyłącznie związki nieorganiczne, niezawierające substancji pochodzenia zwierzęcego czy roślinnego. Dzięki temu produkt ten może spełniać wymagania Kosher.

Wodorotlenek sodu z powodzeniem stosowany jest w takich gałęziach przemysłu jak chemiczny, włókienniczy, chemii gospodarczej, celulozowo-papierniczy, gumowy czy farmaceutyczny. W przemyśle spożywczym bierze udział w procesie mycia instalacji.

Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna) jako jeden z podstawowych surowców chemicznych znajduje zastosowanie niemal w każdej branży. W przemyśle kosmetycznym stosowany jest w produkcji mydła twardego (stałego), środków myjących, maseczek złuszczających (peeling i dermabrazja chemiczna) i aseptycznych.

W przemyśle petrochemicznym wodorotlenek sodu wykorzystuje się do rafinacji ropy naftowej, olejów mineralnych, paków i asfaltów, wydobycia gazów z łupków. W rafineriach i koksowniach soda kaustyczna stosowana jest do modyfikacji produktów pochodzących z koksowania węgla. W przemyśle hutniczym i metalurgiczny produkt ten bierze udział w procesie otrzymywania aluminium z przerobu boksytów.

Soda kaustyczna znajduje również szerokie zastosowanie w przemyśle papierniczo-celulozowym w procesie produkcji pulpy drzewnej, służącej do wytwarzania papieru lub regenerowanych włókien celulozowych. Wraz z siarczanem sodu jest kluczowym składnikiem białego roztworu alkoholu stosowanego do oddzielania ligniny od włókien celulozowych w procesie Krafta. Odgrywa również istotną rolę w kilku późniejszych etapach procesu bielenia brązowej masy papierniczej, powstałej w wyniku procesu roztwarzania. Etapy te obejmują delignifikację tlenu, ekstrakcję oksydacyjną i prostą ekstrakcję, z których wszystkie wymagają silnego środowiska alkalicznego o pH> 10,5 na końcu etapów.

W branży budowlanej stosowany jest w niektórych plastyfikatorach mieszanek cementowych. Pomaga homogenizować mieszanki cementu, zapobiegając segregacji piasków i cementu, zmniejszając ilość wody potrzebnej do mieszania. Soda kaustyczna stosowana jest również w produkcji szkła wodnego. Jest ważnym surowcem w procesie produkcji pigmentów i barwników do farb – np. bieli tytanowej.

Wodorotlenek sodu jest ważnym składnikiem w produkcji środków powierzchniowo-czynnych, płynów i proszków piorących, odtłuszczających i zmiękczających wodę. W postaci płynnej jest składnikiem różnego rodzaju detergentów. W przemyśle tekstylnym wykorzystywany jest w produkcji barwników i sztucznego jedwabiu. W procesach uzdatniania wody dzięki zwiększaniu pH sprawia, że woda ma mniej żrący wpływ na instalację wodną i dodatkowo zmniejsza zawartość ołowiu, miedzi i innych toksycznych metali, które mogą rozpuszczać się w wodzie pitnej.

Wodorotlenek sodu, zarówno w postaci stałej (soda kaustyczna), jak i roztworu (ług sodowy), jest szeroko wykorzystywany w rolnictwie. Znajduje zastosowanie między innymi w hodowli zwierząt do dezynfekcji pomieszczeń gospodarskich (stajnie, obory, chlewnie, kurniki, magazyny), aparatury udojowej oraz zbiorników do transportu i przechowywania wyrobów mleczarskich. W sadownictwie stosowany jest do zwalczania chorób drzew owocowych (m.in. rak drzew owocowych) oraz w ochronie winorośli, natomiast w pszczelarstwie do czyszczenia uli.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 

 • proces produkcyjny pozwala spełniać wymagania Kosher, Halal, GMO, TSE/BSE
 • stosowany do otrzymywania aluminium w przemyśle hutniczym i metalurgicznym
 • produkcja papieru w przemyśle celulozowo-papierniczym
 • rafinacja ropy naftowej, olejów mineralnych w przemyśle petrochemicznym
 • w przemyśle kosmetycznym – produkcja m.in. mydła twardego, środków myjących, maseczek złuszczających
 • czyszczenie przemysłowe
 • składnik niektórych plastyfikatorów w przemyśle budowlanym
 • regulacja pH w procesach uzdatniania wody
 • surowiec w produkcji pigmentów i barwników do farb
 • przemysł farmaceutyczny i chemiczny
 • czyszczenie i dezynfekcja w hodowli zwierząt oraz pszczelarstwie
 • zwalczanie chorób i ochrona roślin w sadownictwie

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
wodorotlenek sodu; wodorotlenek sodu płatkowany; NaOH 98%; soda kaustyczna; NaOH; (Ukryj)

Tagi:

ług sodowy stały soda soda żrąca
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na
ADRAtest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)High pure


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .