Produkt uniwersalny

Nowoczesne technologie oraz dostęp do wysokiej jakości surowców o różnych właściwościach pozwala ekspertom Grupy PCC opracowywać i wdrażać produkty dedykowane niemal wszystkim branżom przemysłowym. W ofercie Grupy PCC, oprócz produktów o typowo niszowym/specjalistycznym profilu, dostępna jest również cała gama wyrobów oznaczonych piktogramem „Produkt uniwersalny”. Jest to grupa chemikaliów, które charakteryzuje wiele wyjątkowych właściwości i funkcji pozwalających na wykorzystanie w różnych aplikacjach przemysłowych.  Co więcej, jeden produkt może spełniać szereg funkcji w formulacjach końcowych, ponieważ cechuje się doskonałymi właściwościami myjącymi, zwilżającymi, emulgującymi, dyspergującymi. Przykładem takich substancji chemicznych mogą być niektóre związki powierzchniowo czynne (surfaktanty) posiadające bardzo  szerokie spektrum zastosowań.