Propoksylowany alkohol tłuszczowy C12-15

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
Propoksylowany alkohol tłuszczowy C12-15
Propoksylowany alkohol tłuszczowy C12-15
Propoksylowany alkohol tłuszczowy C12-15
Propoksylowany alkohol tłuszczowy C12-15
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Inventory status Ogólne warunki sprzedaży
Certyfikaty
ISO 14001 ISO 14001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 45001 ISO 45001
Zobacz inne warianty tego produktu
Propoksylowany alkohol tłuszczowy C12-15
Dostępny wkrótce

Propoksylowany alkohol tłuszczowy C12-15 jest uniwersalnym, niejonowym związkiem powierzchniowo czynnym pochodzenia syntetycznego. Produkt powstaje w wyniku reakcji alkoholu tłuszczowego z tlenkiem propylenu. Produkt jest rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych. Jego gęstość w temperaturze 250C waha się w granicach od 0,94 do 0,96 g/cm3. Ważnym parametrem użytkowym produktu jest także lepkość, która w temperaturze 400C mieści się w przedziale  37- 45 mm2/s.

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie

Zalety produktu:

  •  wysoki indeks lepkości,
  •  bardzo dobre właściwości zwilżające i smarne,
  •  bardzo dobre właściwości myjące, czyszczące i piorące ,
  •  produkt rozpuszczalny w wiekszości rozpuszczalników organicznych,
  •  produkt o szerokim spektrum zastosowań w przemyśle,
  •  produkt nieklasyfikowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS],
  •  produkt bezpieczny (brak klasyfikacji ADR).

Zastosowania:

  • składnik dodatków do paliw,
  • produkcja środków myjących, czyszczących oraz detergentów stosowanych do prania w warunkach domowych i instytucjonalnych,
  • dodatek do lubrykantów, płynów funkcyjnych i środków smarnych w przemyśle.

Kategorie

Branże i aplikacje
Czyszczenie i mycie przemysłowe
Detergenty
Przemysł paliwowy
Środki smarowe i płyny obróbcze, oleje bazowe, dodatki

Funkcja
Detergenty
Płyny funkcyjne
Surowce i półprodukty chemiczne
Środki myjące
Środki piorące
Środki zwilżające

Budowa
Alkoksylowane alkohole / Propoksylowane alkohole tłuszczowe

Segment
Produkty specjalistyczne / Dodatki specjalistyczne
Surfaktanty / Niejonowe

Nazwy alternatywne
Alkohol C12-15 propoksylowany, Alkohole C12-15, propoksylowane, propoksylowany alkohol C12-15 propoksylowane, Fatty alcohol polyoxypropylene ether, Dodecyl tetradecyl alcohol, propoxylated, Alcohol alkoxylate, Polyglycol P 1000TB, C12-C15 Alcohol propoxylated, Alcohols, C12-15, propoxylated, (C12-C15) Alcohols propoxylated, CAS: 74499-34-6.

Producent: PCC Synteza S.A.

PCC Synteza S.A. produkuje wyroby na bazie fenolu. Są to produkty ciężkiej syntezy organicznej przeznaczone do dalszego przetwarzania w przemyśle chemicznym. Należą do nich m.in. surowce do produkcji dodatków uszlachetniających do paliw.

Grupa PCC

Ostatnio oglądane produkty