NIESKLASYFIKOWANY WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA CLP/GHS

GHS (Global Harmonised System), czyli Globalnie Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania, to międzynarodowe, ujednolicone podejście do klasyfikacji i oznakowania chemikaliów.  System ten zawiera ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska oraz wymagania dotyczące informowania o zagrożeniu w postaci etykiet ostrzegawczych oraz kart charakterystyki. Chemikalia wytwarzane w Grupie PCC, oznaczone tym znakiem, nie zostały sklasyfikowane w Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) według rozporządzenia CLP (w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania). Oznacza to, że produkty te nie stanowią zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego.

1 - 20 z 292 produktów Pokaż wszystkie produkty Pokaż na stronie: 20 40 60