NIET INGEDEELD VOLGENS CLP/GHS-VERORDENING

GHS (Global Harmonized System), of Globally Unified Classification and Labelling System, is een internationale, uniforme benadering voor de indeling en etikettering van chemicaliën. Dit systeem bevat uniforme criteria voor de indeling van stoffen en mengsels in termen van de risico’s die ze vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu, en eisen voor informatie over de dreiging in de vorm van waarschuwingslabels en veiligheidsinformatiebladen. Chemicaliën geproduceerd in de PCC Group, gemarkeerd met dit merkteken, zijn niet geclassificeerd in het Chemical Classification and Labelling System (GHS) onder de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging). Dit betekent dat deze producten geen gevaar vormen voor mens en milieu.

De pagina is automatisch vertaald. Originele pagina openen