NIE JE KLASIFIKOVANÉ PODĽA NARIADENÍ CLP/GHS

GHS (Global Harmonized System), alebo Globálne jednotný systém klasifikácie a označovania, je medzinárodný jednotný prístup ku klasifikácii a označovaniu chemikálií. Tento systém obsahuje jednotné kritériá klasifikácie látok a zmesí z hľadiska rizík, ktoré predstavujú pre ľudské zdravie a životné prostredie, a požiadavky na informácie o ohrození vo forme výstražných štítkov a kariet bezpečnostných údajov. Chemikálie vyrobené v skupine PCC, označené touto značkou, nie sú klasifikované v systéme chemickej klasifikácie a označovania (GHS) podľa nariadenia CLP (klasifikácia, označovanie a balenie). To znamená, že tieto produkty nepredstavujú hrozbu pre ľudí a životné prostredie.

1 – 20 z 292 produktov Zobraziť všetky produkty Položky na stránke: 20 40 60
Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku