Alkalia

Wyszukaj produkt zaznaczając wybrane filtry.
Wybrane produkty
Soda kaustyczna płatkowana jakość farmaceutyczna (PF) (Nr CAS: 1310-73-2)
Wodorotlenek sodu w formie stałej, nazwany również sodą kaustyczną, to nieorganiczny...
Budowa
Alkalia
EXOdis OS6
EXOdis OS6 to profesjonalna, alkaliczna mieszanina surfaktantów. Preparat przeznaczony...
Budowa
Alkalia, Mieszaniny
Soda kaustyczna płatkowana cz.d.a. (Nr CAS: 1310-73-2)
Wodorotlenek sodu w formie stałej, zwany również sodą kaustyczną, to nieorganiczny...
Budowa
Alkalia
Ług sodowy (Nr CAS: 1310-73-2)
Wodorotlenek sodu to nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, należący...
Budowa
Alkalia
Podchloryn Sodu (Nr CAS: 7681-52-9)
Podchloryn sodowy, zwany również chloranem (I) sodu lub solą sodową kwasu podchlorawego,...
Budowa
Alkalia, Chloropochodne
Soda kaustyczna płatkowana (Nr CAS: 1310-73-2)
Wodorotlenek sodu w formie stałej, zwany również sodą kaustyczną, to nieorganiczny...
Budowa
Alkalia
Pokaż na stronie: Pokaż wszystkie

Alkalia

Alkalia to mocne zasady nieorganiczne o żrących właściwościach. W skład tej grupy związków wchodzą przede wszystkim wodorotlenki pierwiastków leżących w pierwszej grupie układu okresowego, czyli tak zwanych litowców. Do alkaliów zaliczane są również wodne roztwory węglanu sodu, potasu oraz amonu, a także woda amoniakalna. Z chemicznego punktu widzenia, alkalia to wszystkie zasady według teorii Arrheniusa, zgodnie z którą kwasem jest związek, który dysocjuje z wytworzeniem kationu wodorowego (H+), natomiast zasadą – związek, który ulega dysocjacji z wytworzeniem anionu hydroksylowego (OH). Alkalia charakteryzują się wartością pH równą 7,1 lub większą, czyli posiadają odczyn zasadowy. Ich stężone roztwory są żrące, a przez to niebezpieczne dla zdrowia, dlatego niezbędne jest stosowanie środków ochrony osobistej podczas kontaktu z tymi substancjami. Ponadto roztwory alkaliczne są śliskie w dotyku, ponieważ powodują zmydlanie bariery lipidowej znajdującej się na powierzchni skóry.