Katalog produktów

Alkalia

Wyszukaj produkty
Branże i aplikacje
Wybrane: 0
Wyczyść Zapisz
Funkcja
Wybrane: 0
Wyczyść Zapisz
Budowa Alkalia
Wybrane: 1
Wyczyść Zapisz
Segment
Wybrane: 0
Wyczyść Zapisz
Producent
Wybrane: 0
Wyczyść Zapisz
Zmień kryteria
1 - 13 z 13 produktów

ALKALIA - budowa i otrzymywanie

Alkalia to mocne zasady nieorganiczne o żrących właściwościach. W skład tej grupy związków wchodzą przede wszystkim wodorotlenki pierwiastków leżących w pierwszej grupie układu okresowego, czyli tak zwanych litowców. Do alkaliów zaliczane są również wodne roztwory węglanu sodu, potasu oraz amonu, a także woda amoniakalna. Z chemicznego punktu widzenia, alkalia to wszystkie zasady według teorii Arrheniusa, zgodnie z którą kwasem jest związek, który dysocjuje z wytworzeniem kationu wodorowego (H+), natomiast zasadą – związek, który ulega dysocjacji z wytworzeniem anionu hydroksylowego (OH). Alkalia charakteryzują się wartością pH równą 7,1 lub większą, czyli posiadają odczyn zasadowy. Ich stężone roztwory są żrące, a przez to niebezpieczne dla zdrowia, dlatego niezbędne jest stosowanie środków ochrony osobistej podczas kontaktu z tymi substancjami. Ponadto roztwory alkaliczne są śliskie w dotyku, ponieważ powodują zmydlanie bariery lipidowej znajdującej się na powierzchni skóry.