Produktkatalog

Alkali

Sök efter produkter
Marknader och applikationer
0 har valts
Klar Spara
Fungera
0 har valts
Klar Spara
Sammansättning Alkali
1 har valts
Klar Spara
Segmentet
0 har valts
Klar Spara
Tillverkare
0 har valts
Klar Spara
Ändra kriterierna
          
          
        
1 - 13 av 13 produkter

ALKALIS – struktur och produktion

Alkalier är starka organiska baser med frätande egenskaper. Denna grupp av föreningar inkluderar i första hand hydroxider av grundämnen som tillhör den första gruppen i det periodiska systemet, den så kallade litiumgruppen. Alkalier inkluderar även vattenlösningar av natrium-, kalium- och ammoniumkarbonater samt ammoniakvatten. Ur ett kemiskt perspektiv är alkalier alla baser enligt Arrhenius-teorin, där en syra är en förening som producerar en vätekatjon (H+) när den dissocierar, medan en bas är en förening som producerar en hydroxylanjon (OH-) vid dissociering . Alkalier kännetecknas av pH-värden på 7,1 eller högre, vilket betyder att de har en basisk reaktion. Deras koncentrerade lösningar är frätande och därför hälsofarliga, så det är nödvändigt att använda personlig skyddsutrustning vid kontakt med dessa ämnen. Dessutom är alkaliska lösningar hala vid beröring eftersom de orsakar förtvålning av lipidbarriären som finns på mänsklig hudyta.

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan