Surfaktanty – związki powierzchniowo czynne

Dynamiczny rozwój branży surfaktantów jest możliwy dzięki ukierunkowaniu producentów na projektowanie i rozwój innowacyjnych produktów wykorzystywanych zarówno w produkcji dóbr konsumpcyjnych, jak i w samych procesach technologicznych.

Grupa PCC jako organizacja zorientowana na  innowacje, rozwija swoją ofertę o nowoczesne surfaktanty i formulacje chemiczne znajdujące zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Rozpoczęte i planowane inwestycje umożliwiają sukcesywne wprowadzanie do oferty nowoczesnych produktów, które powstają w oparciu o aktualne trendy oraz wymagania klientów.

Opublikowano: 15-03-2017

Specyfika surfaktantów

Surfaktanty to chemiczne związki powierzchniowo czynne o specyficznej strukturze, powodujące obniżanie napięcia powierzchniowego cieczy. Dzięki tej właściwości surfaktanty wykazują wiele przydatnych funkcji, co umożliwia ich wykorzystanie praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu.

Funkcje surfaktantów

Ze względu rolę surfaktantów jaką spełniają w określonej recepturze produktu lub w procesie technologicznym można je podzielić na następujące substancje powierzchniowo czynne, takie jak:

WYSZUKIWARKA SURFAKTANTÓW
Znajdź  środki powierzchniowo czynne dla Twojego biznesu

Oferta surfaktantów

Produkty oferowane przez Grupę PCC można podzielić na dwie główne grupy:

  • surfaktanty wykorzystywane w produkcji detergentów i kosmetyków
  • surfaktanty do zastosowań przemysłowych

Obie wyżej wymienione grupy obejmują produkty o różnorodnej budowie chemicznej, wśród których wyróżniamy surfaktanty:

Zastosowanie surfaktantów

Różnorodność budowy surfaktantów determinuje szeroki wachlarz ich zastosowań. Są to związki wykorzystywane np. jako składniki detergentów oraz kosmetyków w tym środków higieny osobistej takich jak mydła w płynie, żele pod prysznic, szampony czy pasty do zębów. Surfaktanty dzięki swoim niezwykłym właściwościom znajdują również szerokie zastosowanie w produkcji papieru, produktów spożywczych, farb i lakierów, a także w przemyśle metalurgicznym, agrochemicznym, farmaceutycznym, wydobywczym, tekstylnym i włókienniczym, budowlanym oraz wielu innych.

Niektóre właściwości surfaktantów

Pianotwórczość i redukcja piany

Zdolność pienienia substancji ma duże znaczenie w wielu zastosowaniach przemysłowych, takich jak flotacja minerałów, otrzymywanie środków przeciwpożarowych, w produkcji detergentów, czy w przemyśle spożywczym np. przy produkcji bitej śmietany.
Piana w przypadku detergentów zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu w procesach prania i czyszczenia, natomiast piana powstająca po dodaniu płynu do kąpieli opóźnia stygnięcie gorącej kąpieli oraz delikatnie masuje ciało.

W niektórych zastosowaniach tworzenie się piany jest niepożądane. Wówczas w procesach produkcyjnych lub technologicznych wykorzystuje surfaktanty o zmodyfikowanej budowie chemicznej, które zachowują swoje cechy powierzchniowo-czynne równocześnie nie generując piany.

Zwilżanie

Zwilżanie można zdefiniować jako rozpływanie się kropel cieczy po powierzchni ciała stałego, np. materiału bawełnianego oraz zdolność wnikania w jego pory. Gdy ciecz bez dodatku surfaktantu zostanie naniesiona na powierzchnię materiału, pozostaje na niej w postaci „kropel”. Jeżeli weźmiemy tą samą ilość czystej cieczy oraz z dodatkiem surfaktantu, zauważymy różnicę w zajmowanej przez nią powierzchni. Właśnie dzięki zdolności surfaktantów do obniżania napięcia powierzchniowego możliwe jest szybkie zamoczenie tkaniny w wodzie i jej wypranie.

Emulgowanie

Emulgowanie to w uproszczeniu proces łączenia się dwóch niemieszających się i nierozpuszczalnych w sobie cieczy, na przykład oleju z wodą. W wyniku procesu emulgowania powstaje emulsja, czyli niejednorodny, dwufazowy układ dyspersyjny ciecz-ciecz, czyli zawiesina kropelek jednej cieczy w drugiej. Taki układ jest jednak najczęściej nietrwały, pomimo często stosowanego, intensywnego mieszania. Dlatego, w celu uzyskania trwałych emulsji stosuje się tzw. emulgatory, czyli specjalnie dobrane surfaktanty. Dzięki zjawisku emulgowania i emulgatorom, możliwe jest produkowanie nie tylko kosmetyków, takich jak kremy czy balsamy, ale również powstawanie farb, klejów, asfaltu, czy dobrze znanego wszystkim majonezu lub lodów.

Detergencja

Detergencja, to proces usuwania brudu. Części niepolarne, czyli łańcuchy węglowodorowe surfaktantów łączą się z cząsteczkami brudu tworząc kulisty twór o nazwie „micela”. Micele tworzą warstwę graniczną oddzielająca cząsteczki brudu od powierzchni poddawanej myciu. W efekcie powstaje emulsja, która jest nierozpuszczalna w wodzie, dzięki czemu można ją łatwo usunąć zmywając wodą, tak jak na przykład spłukując dłonie strumieniem wody po zastosowaniu mydła.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena