Chemeen C-12G

Producent
PCC Chemax Inc.
Nazwa chemiczna
Etoksylowana amina kokosowa
Numer CAS
61791-14-8
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Karta charakterystyki produktu Ogólne warunki sprzedaży
Dostępny na rynku amerykańskim

Etoksylowane aminy tłuszczowe to surfaktanty kationowe których charakter jonowy zmienia się w zależności od stopnia etoksylacji. Wraz ze wzrostem zawartości tlenku etylenu produkt wykazuje bardziej niejonowe właściwości w roztworach wodych. Stosowane są jako emulgatory w formulacjach smarnych przeznaczonych dla przemysły metalurgicznego i tekstylnego lub jako antystatyki w przemyśle tekstylnym i tworzyw sztucznych, dodatki do cieczy barwiarskich, detergeny oraz inhibitory korozji.

Kategorie

Branże i aplikacje
Czyszczenie i mycie przemysłowe
Detergenty
Przemysł metalurgiczny / Czyszczenie

Funkcja
Dyspergatory
Emulgatory
Oleje smarowe
Środki czyszczące

Budowa
Alkoksylowane aminy tłuszczowe

Segment
Surfaktanty / Niejonowe

Nazwy alternatywne
Etoksylowana amina kokosowa
O producencie