Nazwa chemiczna:

Fosforan tert-butylofenylo-fenylowy

Segment:

poliuretany, środki uniepalniające, produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne

Branże i aplikacje:

CASE, kleje i spoiwa, powłoki, farby i lakiery, kleje, przemysł budowlany, pozostałe aplikacje, przemysł chłodniczy i sprzęt AGD, chłodnie przemysłowe, lodówki, przemysł meblarski, materace i poduszki, meble tapicerowane, transport, izolacje akustyczne, samochody chłodnie, siedziska, zagłówki, podłokietniki, tworzywa sztuczne, dodatki do tworzyw sztucznych

Funkcja:

uniepalniacze

Budowa:

fosforany

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

68937-40-6

Opis

Roflam B7 jest bezhalogenowym uniepalniaczem fosforowym w postaci bezbarwnej cieczy o niskiej lepkości dynamicznej. Ze względu na bardzo dobrą kompatybilność z wieloma ciekłymi surowcami z powodzeniem wykorzystywany jest w tworzywach poliuretanowych, żywicach epoksydowych, żywicach winyloestrowych oraz nienasyconych żywicach poliestrowych. Na tle pozostałych produktów należących do grupy arylowych estrów fosforowych odznacza się brakiem klasyfikacji zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Produkt działa inhibitująco na proces spalania w fazie stałej poprzez tworzenie na powierzchni tworzywa zwęglonej warstwy. Odcina ona dostęp tlenu z otoczenia do strefy palenia, tym samym ograniczając palenie się materiału.

Roflam B7 jest rozwiązaniem bezhalogenowym, stąd nie wydziela toksycznych gazów (chlorowodoru, bromowodoru) w trakcie procesu spalania. Dodatkowe wzmocnienie efektu uniepalnienia można uzyskać przez łączenie go z rozwiązaniami proszkowymi, tj. melaminą, polifosforanem amonu, wodorotlenkiem glinu, wodorotlenkiem magnezu. Jednoczesne zastosowanie tych produktów dzięki efektowi synergii pozwala spełnić rygorystyczne kryteria dotyczące palności.

Roflam B7 z powodzeniem wykorzystywany jest w materiałach konstrukcyjnych na bazie żywic epoksydowych, winyloestrowych oraz nienasyconych poliestrowych. Jest również jednym ze składników formulacji farb pęczniejących (ang. intumescent coatings), wykorzystywanych do zabezpieczeń konstrukcji stalowych w miejscach użyteczności publicznej (np. lotniska, hale sportowe). Podczas pożaru tego rodzaju rozwiązania wydłużają czas, w którym elementy konstrukcyjne zachowują swoje właściwości użytkowe. Taki sposób ochrony przez pożarem określany jest jako ochrona pasywna (ang. PFP Passive Fire Protection).

Roflam B7 dedykowany jest także do produkcji sztywnych oraz półsztywnych pian poliuretanowych. Stanowi bezhalogenową alternatywę do powszechnie stosowanych rozwiązań w tym typie materiałów. Dzięki niskiej liczbie kwasowej z powodzeniem może być używany z katalizatorami o charakterze zasadowym. Stosowany jest zarówno w otwartych formulacjach, jak również systemach dwukomponentowych. Piany sztywne oraz półsztywne z zastosowaniem Roflamu B7 spełniają wymagania branży budowlanej dotyczące palności, osiągając klasę B2 wg normy DIN 4102-1 oraz uzyskują dobre parametry fizyko-mechaniczne.

Produkt znajduje również zastosowanie jako uniepalniacz do elastycznych pian poliuretanowych wykorzystywanych w przemyśle meblarskim (materace, sofy, fotele) oraz samochodowym (izolacje akustyczne, siedzenia), gdzie priorytetem jest niska emisja lotnych związków organicznych (ang. Volatile Organic Compounds). Roflam B7 uzyskuje pozytywne wyniki w testach palności, takich jak np. FMVSS 302. Ponadto, brak wydzielania się toksycznych gazów podczas procesu spalania Roflamu B7 powoduje, że jest wybierany do aplikacji o bardzo złożonych i restrykcyjnych wymaganiach.

Zastosowania:

 • przemysł meblarski – materace, sofy, fotele, poduszki, meble tapicerowane,
 • przemysł samochodowy – izolacje akustyczne, fotele samochodowe,
 • przemysł budowlany – farby ognioochronne, materiały konstrukcyjne,
 • C.A.S.E. (ang. Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers) – powłoki, kleje, uszczelniacze, elastomery.
Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety Roflamu B7:

 • skuteczne działanie uniepalniające,
 • źródło kwasu w systemach pęczniejących (ang. intumescent coatings),
 • efekt synergii z mineralnymi uniepalniaczami proszkowymi (m.in. melamina, polifosforan amonu),
 • brak wydzielania toksycznych związków chemicznych podczas spalania,
 • niska emisja lotnych związków organicznych,
 • dobra kompatybilność z ciekłymi surowcami,
 • możliwość zastosowania w formulacjach zawierających katalizatory aminowe,
 • brak klasy zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz brak zagrożeń fizycznych.

Korzyści z zastosowania Roflamu B7:

 • otrzymanie materiałów spełniających wymagania dotyczące palności (m.in. FMVSS 302) oraz niskiej emisji obowiązujących w branży samochodowej,
 • otrzymanie materiałów spełniających wymagania dotyczące palności w branży budowlanej oraz konstrukcyjnej (m.in. DIN 4102-1),
 • uzyskanie efektu uniepalnienia przy jednoczesnym zachowaniu dobrych parametrów fizyko-mechanicznych gotowych materiałów,
 • wydłużenie czasu zachowania właściwości użytkowych elementów konstrukcyjnych podczas pożaru.

Zastosowania:

 • przemysł meblarski – materace, sofy, fotele, poduszki, meble tapicerowane,
 • przemysł samochodowy – izolacje akustyczne, fotele samochodowe,
 • przemysł budowlany – farby ognioochronne, materiały konstrukcyjne,
 • C.A.S.E. (ang. Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers) – powłoki, kleje, uszczelniacze, elastomery.

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
TBPP; Masa reakcyjna fosforanu p-tert-butylofenylo-di-fenylowego i fosforanu bis (p-tert-butylofenylo) fenylowego i fosforanu trifenylowego; estry fosforowe; estry fosforanowe; estry fosforoorganiczne; organiczne estry fosforowe; organiczne estry fosforanowe; arylowe estry fosforowe; arylowe estry fosforanowe; fosforany organiczne; organofosforany; estry kwasu fosforowego; organiczne estry kwasu fosforowego(V); fosforopochodne; związki fosforoorganiczne; (Ukryj)

Tagi:

uniepalniacz antypiren retardant palenia inhibitor spalania opóźniacz palenia środek opóźniający palność środek opóźniający palenie addytywny fosforan fosforowy fosforopochodne bezhalogenowy poliuretany PU pianki piany materiały powłokowe żywice epoksydowe żywice winylowo-estrowe żywice akrylowe nienasycone żywice poliestrowe dodatek do tworzyw sztucznych tworzywa sztuczne środek pomocniczy
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na
ADRBezhalogenowy


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .