Nazwa chemiczna:

Fosfonian dietylo-N,N-bis(2-hydroksyetylo)-aminometylowy

Segment:

poliuretany, środki uniepalniające, produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne

Branże i aplikacje:

CASE, kleje i spoiwa, powłoki, kleje, przemysł budowlany, pozostałe aplikacje, przemysł chłodniczy i sprzęt AGD, chłodnie przemysłowe, lodówki, transport, pozostałe aplikacje, samochody chłodnie, tworzywa sztuczne, dodatki do tworzyw sztucznych

Funkcja:

uniepalniacze

Budowa:

fosfoniany

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

2781-11-5

Opis

Roflam 6 jest reaktywnym bezhalogenowym uniepalniaczem, przeznaczonym do tworzyw sztucznych. Produkt działa inhibitująco na proces spalania w fazie stałej, tworząc na powierzchni tworzywa zwęgloną warstwę, która odcina dostęp tlenu z otoczenia i tym samym ogranicza proces palenia. Dzięki synergii fosfor-azot (produkt zawiera oba pierwiastki wbudowane w strukturę chemiczną) powstające powłoki (ang. intumescent coatings) stanowią niezwykle skuteczną ochronę, która pozwala spełnić rygorystyczne kryteria dotyczące palności.

Ponadto, Roflam 6 jako rozwiązanie bezhalogenowe nie generuje toksyczne gazów w czasie procesu spalania. Stanowi to dużą zaletę produktu, szczególnie w porównaniu z rozwiązaniami halogenowymi.

Roflam 6 ze względu na obecność grup hydroksylowych w swojej strukturze chemicznej ulega reakcji z centrami aktywnymi łańcuchów polimerowych (poliuratany, epoksydy, winyloestry). W ten sposób produkt ulega trwałemu połączeniu z matrycą polimerową, co zapobiega migracji dodatku na powierzchnię materiału, tym samym zachowując właściwości niepalne przez cały okres użytkowania.

Roflam 6 wykorzystywany jest w materiałach konstrukcyjnych na bazie żywic epoksydowych, winyloestrowych oraz nienasyconych poliestrowych. Stosowany jest także w sztywnych pianach poliuretanowych.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety Roflamu 6:

  • skuteczne działanie uniepalniające,
  • tworzenie pęczniejących warstw ochronnych (ang. intumescent coatings),
  • brak wydzielania toksycznych gazów podczas procesu spalania,
  • trwałe połączenie z matrycą polimerową.

Korzyści z zastosowania Roflamu 6:

  • skuteczne uniepalnienie materiału przy jednoczesnym zachowaniu jego dobrych parametrów fizyko-mechanicznych,
  • wydłużenie czasu zachowania właściwości użytkowych elementów konstrukcyjnych podczas pożaru.

Zastosowania:

  • przemysł budowlany i konstrukcyjny – poliuretanowe pianki sztywne, materiały konstrukcyjne na bazie żywic epoksydowych, winyloestrowych oraz nienasyconych poliestrowych.

Tagi:

uniepalniacz antypiren retardant palenia inhibitor spalania opóźniacz palenia środek opóźniający palność środek opóźniający palenie reaktywny bezhalogenowy fosfonian fosforowy fosforopochodne poliuretany PU PUR PIR piany pianki materiały powłokowe żywice epoksydowe żywice winylowo-estrowe żywice akrylowe nienasycone żywice poliestrowe dodatek do tworzyw sztucznych tworzywa sztuczne środek pomocniczy
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Bezhalogenowy


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .