Nazwa chemiczna:

Fosforan(V) tris(2-chloro-1-metyloetylowy)

Segment:

poliuretany, środki uniepalniające, produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne

Branże i aplikacje:

CASE, elastomery, kleje i spoiwa, powłoki, uszczelniacze, farby i lakiery, kleje, przemysł budowlany, kotwy chemiczne, natryskowe izolacje termiczne i akustyczne, panele warstwowe, piany montażowe typu OCF, pozostałe aplikacje, rury preizolowane, przemysł chłodniczy i sprzęt AGD, chłodnie przemysłowe, lodówki, transport, pozostałe aplikacje, samochody chłodnie, tworzywa sztuczne, dodatki do tworzyw sztucznych

Funkcja:

uniepalniacze

Budowa:

fosforany

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

1244733-77-4

Opis

Roflam P (TCPP) jest powszechnie stosowanym uniepalniaczem w branży tworzyw sztucznych, szczególnie w przetwórstwie poliuretanów. Należy do najbardziej skutecznych środków uniepalniających ze względu na obecność w budowie chemicznej chloru oraz fosforu. Ponadto dzięki synergii Roflamu P z uniepalniaczami proszkowymi, takimi jak trójtlenek antymonu czy melamina, można uzyskać materiały o bardzo wysokiej ognioodporności.

Zastosowanie Roflamu P zwiększa odporność tworzywa na ogień oraz zmniejsza szybkość rozprzestrzenia się płomienia w przypadku zapalenia się materiału. Produkt podczas procesu spalania działa inhibitująco zarówno w fazie stałej, jak również w fazie gazowej, dzięki czemu jego skuteczność jest szczególnie wysoka. W fazie gazowej dzięki obecności atomów chloru hamuje rekcje odpowiadające za rozprzestrzenianie ognia. Z kolei w fazie stałej dzięki obecności fosforu tworzy na powierzchni tworzywa zwęgloną warstwę ochronną, która odcina dostęp tlenu z otoczenia, tym samym ograniczając palenie się materiału. Jednoczesne działanie Roflamu P w obu fazach sprawia, że na tle innych rozwiązań jest jednym z najskuteczniejszych uniepalniaczy.

Roflam P jest bezbarwną cieczą o małej lepkości dynamicznej. Taka forma produktu sprawia, że posiada bardzo dobrą kompatybilność z ciekłymi surowcami. Z powodzeniem stosowany jest jako uniepalniacz tworzyw poliuretanowych, żywic epoksydowych, żywic winyloestrowych oraz nienasyconych żywic poliestrowych. Zastosowanie odpowiedniej ilości Roflamu P przynosi zmniejszenie tarcia wewnętrznego pomiędzy molekułami, czego efektem jest zmniejszenie lepkości całego układu. Redukcja lepkości formulacji ma szczególne znaczenie w pracy z polimerami o dużych masach cząsteczkowych, gdzie ich wysoka lepkość znacząco utrudnia procesy produkcyjne. Zastosowanie w formulacji ciekłego i jednocześnie niskolepkiego uniepalniacza usprawnia procesy.

Roflam P z powodzeniem stosowany jest w jednokomponentowych pianach poliuretanowych (ang. one component foam), które wykorzystywane są jako piany montażowe. Doskonale sprawdza się również w sztywnych pianach natryskowych, zalewowych, blokowych oraz panelach warstwowych (ang. sandwich panels), które stosowane są przede wszystkim jako materiały izolacyjne (termiczne, akustyczne). Wykorzystywany jest zarówno w pianach typu PIR, jak również PUR. Zastosowanie Roflamu P umożliwia uzyskanie materiałów o klasie palności B2 wg normy DIN 4102-1, która pozwala na zastosowanie ich w branży budowlanej i konstrukcyjnej. W przeciwieństwie do wielu rozwiązań dostępnych na rynku, przynosząc efekt uniepalnienia zachowuje dobre właściwości mechaniczne pianek PU.

Produkt znajduje zastosowanie również jako uniepalniacz materiałów powłokowych oraz konstrukcyjnych na bazie żywic epoksydowych, winyloestrowych oraz nienasyconych poliestrowych.

Zastosowania:

 • budownictwo – pianki montażowe, rury pre-izolowane, kotwy chemiczne, kleje, lakiery, powłoki ochronne, panele konstrukcyjne, izolacje termiczne budynków, izolacje akustyczne pomieszczeń, elementy dekoracyjne,
 • transport – izolacje termiczne pojazdów-chłodni, izolacje akustyczne pojazdów,
 • przemysł chłodniczy – izolacje termiczne chłodni przemysłowych,
 • C.A.S.E. (ang. Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers) – powłoki, kleje, uszczelniacze, elastomery.
Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety Roflamu P:

 • skuteczne działanie uniepalniające w materiałach poliuretanowych, żywicach epoksydowych, żywicach winyloestrowych oraz nienasycownych żywicach poliestrowych,
 • efekt synergii z uniepalniaczami proszkowymi (m.in. trójtlenkiem antymonu, melaminą),
 • bardzo dobra mieszalność i kompatybilność produktu z ciekłymi surowcami,
 • redukcja lepkości formulacji na bazie polioli wysokocząsteczkowych.

Korzyści z zastosowania Roflamu P:

 • uzyskanie sztywnych pian poliueratanowych, spełniających wymagania klasy B2 wg normy DIN 4102-1 oraz posiadających dobre parametry fizyko-mechaniczne,
 • możliwość uzyskania uniepalnionych materiałów na bazie żywic epoksydowych, żywic winyloestrowych oraz nienasyconych żywic poliestrowych,
 • usprawnienie procesu produkcji sztywnych pian poliuretanowych,
 • obniżenie kosztów produkcji.

Zastosowania:

 • budownictwo – pianki montażowe, rury pre-izolowane, kotwy chemiczne, kleje, lakiery, powłoki ochronne, panele konstrukcyjne, izolacje termiczne budynków, izolacje akustyczne pomieszczeń, elementy dekoracyjne,
 • transport – izolacje termiczne pojazdów-chłodni, izolacje akustyczne pojazdów,
 • przemysł chłodniczy – izolacje termiczne chłodni przemysłowych,
 • C.A.S.E. (ang. Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers) – powłoki, kleje, uszczelniacze, elastomery.

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
TCPP; Masa reakcyjna fosforanu tris(2-chloropropylowego) i fosforanu tris(2-chloro-1-metyloetylowego) i fosforanu bis(2-chloro-1-metyloetylo) 2-chloropropylowego i fosforanu 2-chloro-1-metyloetylo bis(2-chloropropylowego) (Ukryj)

Tagi:

TCPP uniepalniacz antypiren retardant palenia inhibitor spalania opóźniacz palenia środek opóźniający palność środek opóźniający palenie addytywny reduktor lepkości fosforan fosforopochodne fosforowy halogenowy chlorowy poliuretany PU PIR PUR OCF piany pianki sztywne półsztywne natryskowe zalewowe jednokomponentowe blokowe panele warstwowe materiały izolacyjne materiały powłokowe żywice epoksydowe żywice winylowo-estrowe żywice akrylowe nienasycone żywice poliestrowe dodatek do tworzyw sztucznych tworzywa sztuczne środek pomocniczy
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .