Numer CAS 9003-11-6

Nazwa chemiczna

Kopolimer blokowy tlenku etylenu i tlenku propylenu

Głównym składnikiem chemikaliów o numerze CAS 9003-11-6 jest kopolimer blokowy tlenku etylenu i tlenku propylenu.                                                  

Produkty powstałe w odpowiedzi na dynamiczny rozwój przemysłu.

Wzór strukturalny

Wzór strukturalny 9003-11-6
Produkty o numerze CAS 9003-11-6 w ofercie Grupy PCC