PCC Group ürünleri için grafik tanımlamalar

Ürünlerin özellik ve işlevlere, çevresel yönlere, yeşil teknolojilere, sağlık, kültür ve insanların yaşam tarzlarına göre sınıflandırılması.

Ürün özellikleri ve işlevleri

Ultra Saf
Akustik yalıtım
Düşük tedavi oranı
Uzun hizmet ömrü
Hafif poliüretan yalıtım
Yüksek verim
Evrensel ürün
Yeni
Nanoteknoloji
Farmasötik kalite
Yüksek saflık
Isı yalıtımı
Hidro izolasyon
yenilik
Sprey dezenfeksiyonu
ADR

Çevresel yönler ve yeşil teknoloji

Hayvanlar üzerinde test edilmemiştir
SVHC ücretsiz
PCC Greenline ® Ürünleri
Eko ürün
Doğal içeriklere dayanır
Doğal deterjanlar
Hayvanlar üzerinde test edilmemiştir

PCC Grubuna ait tesislerde üretilen ürünler hayvanlar üzerinde test edilmez. Modern araştırma yöntemleri, uzmanların bu tür testler yapmaya gerek kalmadan ürünlerin özelliklerini doğrulamalarına ve performanslarını ve kalitelerini doğrulamalarına olanak tanır. Şu anda Avrupa Birliği’nde hiçbir şirket, izin verilmediği için kozmetik veya ham maddeleri hayvanlar üzerinde test etmemektedir. PCC Grubu, ürünlerini AB dışında da satmaktadır. Bazı ülkelerde hayvanlar üzerinde test yapılması yasak değildir, bazı bölgelerde ise zorunludur. PCC Grubu, ürünlerini "Hayvanlar üzerinde test edilmemiştir" piktogramıyla işaretleyerek, kimyasal maddelerin araştırılması ve test edilmesi amacıyla hayvanların kullanımına yönelik yaklaşımını iletir.

% 100 biyolojik olarak parçalanabilir
Biyobozunur ürün
Enerji tasarruflu yapı
Pasif yapı
Enerji tasarruflu üretim teknolojisi
Karbon Ayakizi
CO2 Düşük emisyon
Uçucu Organik Bileşiklerin Düşük Emisyonu
CLP / GHS Yönetmeliğine göre sınıflandırılmamış
Halojensiz
Formaldehit içermez
Düşük trifenil fosfat
Solventsiz üretim
Paraben içermez
GDO içermez
Biyo hammaddeler
Doğal kökenli ürün
Fiber optik teknolojileri

Sağlık, kültür ve yaşam tarzı

Dermatolojik olarak test edilmiştir