Nanomalzemeler içermez

Nanomalzemeler hayatın birçok alanında kullanılmaktadır. Endüstriyel ölçekte kullanımlarına bir örnek, kozmetik üretimidir. Nanomalzemeler, 1-100 nm aralığında en az bir boyutu olan parçacıkların en az %50’sini içeren malzemelerdir. Bu tanım, kökenlerine (doğal veya sentetik) bakılmaksızın çeşitli malzemeler ve ham maddeler için geçerlidir. Tek başına veya daha büyük aglomeralar halinde bir araya gelen parçacıklara da uygulanabilir. Nanomalzemeler (nanopartiküller) standart maddeler gibi davranmazlar. Bu nedenle, dikkatli bir güvenlik değerlendirmesi gerektirirler. Fiziksel ve kimyasal özellikler ve dolayısıyla biyokinetik ve toksikolojik özellikler boyutlarına bağlıdır. Kozmetiklerdeki nanomalzemeler, moleküler düzeyde biyolojik maddeler ve bileşenlerle birleştiğinde zararlı olabilir. Bununla birlikte, teorik olarak neden olabilecekleri sağlık tehlikelerini tahmin etmek zordur. Ancak tehlike riski, tüketicilerin ürünlerdeki nanomateryal içeriği hakkında bilgi aramasına neden olur. Bu nedenle, PCC Grubu portföyü, "Nanomalzeme içermez" piktogramıyla işaretlenmiş kimyasal maddeleri içerir.

Sayfa çevrildi. Orijinal sayfayı aç