Neobsahuje nanomateriály

Nanomateriály sa používajú v mnohých oblastiach života. Príkladom ich využitia v priemyselnom meradle je výroba kozmetiky. Nanomateriály sú materiály obsahujúce aspoň 50 %častíc s aspoň jedným rozmerom v rozsahu 1–100 nm. Táto definícia sa vzťahuje na rôzne materiály a suroviny bez ohľadu na ich pôvod (prírodný alebo syntetický). Je tiež použiteľná pre častice vyskytujúce sa samostatne alebo spojené do väčších aglomerátov. Nanomateriály (nanočastice) sa nesprávajú ako štandardné látky. Preto si vyžadujú dôkladné posúdenie bezpečnosti. Fyzikálne a chemické vlastnosti a tým aj biokinetické a toxikologické vlastnosti závisia od ich veľkosti. Nanomateriály v kozmetike môžu byť škodlivé v kombinácii s biologickými látkami a komponentmi na molekulárnej úrovni. Je však ťažké odhadnúť zdravotné riziká, ktoré môžu teoreticky spôsobiť. Riziko nebezpečenstva však núti spotrebiteľov hľadať informácie o obsahu nanomateriálov vo výrobkoch. Preto portfólio PCC Group obsahuje chemické látky označené piktogramom „Neobsahuje nanomateriály“.

Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku