I. Genel bilgiler

 1. Www.products.pcc.eu portalı, PCC Rokita SA ve PCC Grubunun bir parçası olan ilgili şirketlerin ürün ve hizmetleriyle ilgili tamamen bilgilendirici nitelikte bir çevrimiçi hizmettir.
 2. Bu Yönetmelik, İnternet kullanıcıları tarafından www.products.pcc.eu web sitesinin kullanım koşullarını düzenler. Web Sitesini kullanmak, tüm Düzenlemelerin kabul edilmesini gerektirir. Müzakere konusu değildir. Yönetmelik hükümlerinin herhangi birine rıza gösterilmemesi, tüm Web Sitesinin kullanılamaması anlamına gelir. Yönetmeliklerin göz ardı edilmesi başvurusunu muaf tutmaz.
 3. Hizmet her İnternet kullanıcısı tarafından kullanılabilir. Web Sitesinin bazı bölümlerine erişim için kayıt ve kişisel veri sağlanması gerekir.
 4. Web sitesinin operatörü PCC Rokita SA, 4 Sienkiewicza Caddesi, 56-120 Brzeg Dolny, Wroclaw’daki Wroclaw-Fabryczna Bölge Kayıt Şirketinde, NIP 917-000 numarasıyla 9. Ticaret Bakanlığı Sicilinde yer almaktadır. -00-15, REGON 930613932, sermayesi PLN 19.853.300, tamamı ödenmiş; iletişim e-postası: products@pcc.eu .
 5. Web Sitesinin içeriği ve Elektronik Hizmetlerin bir parçası olarak gönderilen ve Kullanıcının sorgusuna yanıt dahil olmak üzere gönderilen bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır, yasal olarak bağlayıcı değildir ve sanatın anlamı dahil olmak üzere ticari bir teklif teşkil etmez. Medeni Kanunun 66 § 1 maddesi ve sadece sanat anlamında bir anlaşma yapılması daveti. Medeni Kanun’un 71’i Kullanıcıya hitaben.
 6. Web Sitesinin kullanımı, Kullanıcı tarafından kullanılan son cihazın ve BT sisteminin Teknik Gereksinimleri karşılamasını gerektirir.
 7. Web Sitesi İşletmecisi kişisel verilerin korunması hakkına saygı duyar. Kişisel Veri Kontrolörü, 4-1 Sienkiewicza Caddesi, 56-120 Brzeg Dolny’de kayıtlı ofisi bulunan PCC Rokita SA . Kişisel veriler, 27 Nisan 2016 tarih ve 27 Aralık 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi ve serbest dolaşımına ilişkin gerçek kişilerin korunması hakkında Denetleyici tarafından işlenir. Profil oluşturmak, belirli Elektronik Servisleri kullanmak ve PCC Rokita SA’nın kendi ürün ve hizmetlerinin pazarlanması ve satışının yanı sıra ürünlerin pazarlanması için 95/46 / EC sayılı Direktifin (Resmi Gazete No: 119, sayfa 1) bu tür verileri ve yürürlükten kaldırılması ve PCC Grubunun bir parçası olan ilgili kuruluşların hizmetleri.

II. Tanımlar

 1. Büyük harfle yazılmış olan aşağıdaki terimler Düzenlemelerin önceki veya sonraki bölümünde ne zaman kullanılırsa kullanılsın bağlamı açıkça aksini göstermedikçe, aşağıdaki anlamda anlaşılmalıdır:
  1. Parola – Profile erişirken yetkilendirilmesi gereken bir karakter dizesi. Bu, Profil kaydı sırasında Kullanıcı tarafından belirlenir. Parola Profil ayarlarından değiştirilebilir. Servis Sağlayıcı, Kullanıcıya Web Sitesinde belirtilen bir şekilde unutulmuş bir Parola kurtarma olanağı sağlayabilir;
  2. Medeni Kanun – 23 Nisan 1964 tarihli Medeni Kanun Kanunu (2014 tarihli Kanun Dergisi, madde 121, değiştirildi);
  3. Giriş – Kullanıcının, Profil kaydı sırasında Web Sitesinde sağlanan e-posta adresi;
  4. Haber Bülteni – Hizmet’in tüm kullanıcılarının Hizmet Sağlayıcıdan, özellikle Hizmet Sağlayıcının ürün veya hizmetleri hakkında ve periyodik olarak PCC’ye ait kuruluşların ürün veya hizmetlerine ilişkin periyodik bilgi almasını sağlayan Elektronik Hizmet. Kullanıcının onayıyla Kullanıcının e-posta adresine Grup;
  5. Profil – Elektronik Servis; Kullanıcının ek işlevler / hizmetler kullanmasına izin veren Hizmet Sunum Anlaşması uyarınca Web Sitesinde Kullanıcının kullanımına sunulan alan. Kullanıcı, Oturum Açma ve Parola kullanarak Profile erişebilir. Kullanıcı, Web Sitesine kaydolduktan sonra Profilinde oturum açar;
  6. Pano – Özellikle Kullanıcının Web Sitesinde görüntülenen ilgili ürünleri kolayca seçmesini ve göz atmayı kolaylaştırmak için bunları tek bir yerde görüntülemesini, Servis Sağlayıcının ürünle ilgili sorgularını vb.
  7. Web sitesi – Hizmet Sağlayıcının ürün ve hizmetleri ve PCC Grubuna dahil olan, Hizmet Sağlayıcı tarafından tutulan, https://www.products.pcc.eu URL’si aracılığıyla erişilebilen bir dizi birbirine bağlı web sitesi oluşturan bilgi platformu. ;
  8. İçerik – Web Sitesi’nin bir parçası olarak sırasıyla yayınlanan veya yayınlanan (ifşa edilen) Telif Hakkı ve İlgili Haklar Yasası kapsamındaki çalışmalar dahil olmak üzere metin, grafik veya multimedya öğeleri (ör. Ürünler / hizmetler, fotoğraflar, açıklamalar, yorumlar hakkında bilgiler) , Servis Sağlayıcı, Servis Sağlayıcının yüklenicileri, PCC Grubuna dahil olan varlıklar, Kullanıcı veya Web Sitesini kullanan başka bir kişi;
  9. Hizmet Sağlama Sözleşmesi / Yönetmelikleri – bu belge, Hizmet Sağlayıcı tarafından Web Sitesi aracılığıyla Kullanıcılara sunulan ücretsiz Elektronik Hizmetlerin sağlanması ve kullanılması ilkelerini tanımlamaktadır. Yönetmelikler, Hizmet Sağlayıcının ve Kullanıcının hak ve yükümlülüklerini tanımlar. Bu Yönetmelikler, teknik alanda atıfta bulunulan düzenlemelerdir. Elektronik hizmetlerin sunulmasına ilişkin 18 Temmuz 2002 tarihli Kanunun 8 (değiştirildiği şekliyle 2002 sayılı 144 sayılı Kanun Dergisi, madde 1204); Düzenlemelerin içeriği www.products.pcc.eu/tr/terms-of-service/ adresinde de PDF biçiminde mevcuttur;
  10. Elektronik Servis – Servis Sağlayıcı tarafından Web Sitesinden Kullanıcıya elektronik servislerin sunulmasına ilişkin 18 Temmuz 2002 tarihli Kanun kapsamında (değiştirilmiş olan 2002 No. 144 sayılı Kanun Dergisi, madde 1204) elektronik hizmetlerin sağlanması, Hizmet Karşılama Anlaşması uyarınca. Hizmet Sağlayıcı ile işbirliği yapan kuruluşlar tarafından verilen hizmetler açısından, bu hizmetlerin kullanım kuralları ile ilgili hükümler, bu kuruluşların hizmet sunumuna ilişkin düzenlemelere dahil edilir. Bazı hizmetlere erişim, Kullanıcının ek doğrulanması gereği nedeniyle sınırlı olabilir;
  11. Servis Sağlayıcı – 4 Sienkiewicza Caddesi’ndeki Brzeg Dolny’de (56-120) oturan PCC Rokita SA , Wroclaw’daki Wroclaw-Fabryczna Bölge Kayıt Şirketinde, NIP 917-000 numarası altında 9 Nolu Ticaret Bakanlığı Sicilinde yer almaktadır. -00-15, REGON 930613932, sermayesi PLN 19.853.300, tamamı ödenmiş;
  12. Kullanıcı – sanatta adı geçen gerçek kişi, tüzel kişi ve kuruluş birimi. Medeni Kanun’un 331 § 1 maddesi, kendi adına ticari veya mesleki faaliyet yürütme (girişimci);
  13. Teknik gereksinimler – Servis Sağlama Sözleşmesinin imzalanması da dahil olmak üzere Servis Sağlayıcı tarafından kullanılan BİT sistemi ile işbirliği yapmak için gerekli olan minimum teknik gereksinimler, yani özellikle internete bağlı bir bilgisayara veya başka bir cihaza sahip olmak aşağıdaki internet tarayıcılarından biri (belirtilen veya daha yeni sürümlerde): Mozilla Firefox sürüm 17.0 ve üstü veya Internet Explorer sürüm 10.0 ve üstü, Opera sürüm 12.0 ve üstü, Google Chrome sürüm 23.0. ve üstü, JavaScript’i destekleyen ve çerezleri kaydetmenizi sağlayan Safari sürüm 5.0 ve üstü. Kayıt yapabilmek için Kullanıcının geçerli / aktif bir e-posta adresine ve bazı durumlarda elektronik formların doğru şekilde doldurulmasına olanak tanıyan bir klavyeye veya başka bir işaretleme aygıtına sahip olması gerekir.

III. Elektronik Hizmetlerimiz

 1. 1. Servis Sağlayıcı, Web Sitesi aracılığıyla, özellikle Kullanıcılar için aşağıdaki ücretsiz Elektronik Servisleri sağlar:
  1. Profil;
  2. kullanıcıların Web Sitesinde yayınlanan İçeriği görüntülemelerini sağlamak;
  3. Kullanıcıların Web Sitesinde sunulan ürünlerle ilgili sorular göndermelerini sağlamak;
  4. Pano hizmetinin kullanımını etkinleştirme
  5. Bülten.
 2. 2. Aşağıdaki ek ücretsiz elektronik hizmetlere erişmek için Web Sitesine kayıt yapılması gerekmektedir:
  1. müşterilerin ürün teknik kartlarına göz atmalarını veya bu konudaki soruları göndermelerini ve ayrıca Servis Sağlayıcıdan özel, kişiselleştirilmiş bilgi içeriği almalarını sağlama;
  2. Profile (tarayıcıdan) giriş yaptıktan sonra Kullanıcının oturumunun sürdürülmesi.
 3. Kayıt aşağıdakilerden oluşur:
  1. formun doldurulması ve Yönetmeliklerin kabul edilmesi;
  2. “Kaydol” düğmesini tıklayın.
 4. Sözleşme, Kullanıcı Hizmet Sağlayıcı tarafından kayıt işlemi sırasında Kullanıcı tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen sonucunun onayını aldığında sonuçlandırılır. Profil hizmeti süresiz olarak verilmektedir. Profil, Kullanıcının talebi üzerine, aşağıdaki adrese e-posta yoluyla bir istek gönderilerek herhangi bir zamanda silinebilir: products@pcc.eu veya Brzeg Dolny (56-120), ul adresine yazılı olarak. Sienkiewicza 4, Polonya, bir sebep göstermeden. Kullanıcı, bu Yönetmeliklerden kaynaklanmadığı sürece, Elektronik Hizmetleri herhangi bir zamanda istediği zaman istifa edebilir.
 5. Bu Düzenlemelerin Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi durumunda, Profil geçici olarak engellenebilir, Servis Sağlayıcı tarafından tamamen engellenebilir veya kaldırılabilir. Bu durumda, Kullanıcının başka bir Profil kaydetme hakkı yoktur. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı’nın tazminat hakkı olmaksızın bu Yönetmelikleri istediği zaman derhal yürürlüğe girerek feshedebilir.
 6. Pano hizmetinin kullanımı, Kullanıcı Web Sitesinde sunulan ilk ürünü Panoya ekleyerek başlar.
 7. Haber Bülteni hizmetini sunmaya başlamak için Kullanıcının e-posta adresini Web Sitesindeki uygun alana vermesi gerekir. Kullanıcı, kendi takdirine bağlı olarak, kişisel verilerinin Servis Sağlayıcı tarafından işlenmesine, yani verilen e-posta adresinin PCC Grubuna dahil olan ürünlerin veya hizmetlerin pazarlama amacıyla işlenmesine izin verebilir. Bu durumda, Haber Bülteni hizmeti, PCC Grubu şirketlerine ait kuruluşların ürünleri veya hizmetleri hakkında da bilgi içerebilecektir.
 8. Bülten süresiz olarak verilmektedir. Kullanıcı may, herhangi bir zamanda ve aşağıdaki adrese e-posta yoluyla özellikle Servis Sağlayıcı için böyle bir isteği göndererek, özellikle Bülten (istifa) den abonelikten hiçbir sebep, vermeden: products@pcc.eu veya Brzeg Dolny (56-120), ul. Sienkiewicza 4, Polonya.
 9. Kullanıcı özellikle aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:
  1. Elektronik Hizmetleri ve Web Sitesini yürürlükteki yasalara, Yönetmeliklerin hükümlerine, özellikle de fikri mülkiyet haklarına, ayrıca geleneklere, toplum yaşamı ilkelerine ve söz konusu alanda kabul edilen ahlaka uygun olarak kullanmak; Bu, kullanıcıların ve üçüncü tarafların çıkarlarını korumak içindir
  2. Web Sitesinde yayınlanan İçeriği yalnızca kendi ticari olmayan kullanımı için kendi sorumluluğunda kullanır. Web sitesinde yer alan ve kopyalama, aktarma, işleme, herkese açık paylaşım dahil olmak üzere yukarıdaki kapsamı aşan İçeriğin kullanımı yasaktır;
  3. formlarda yalnızca doğru, güncel ve gerekli tüm verileri sağlamak;
  4. Hizmet Sağlama Anlaşmasının akdedilmesiyle bağlantılı olarak sağlanan kişisel veriler de dahil olmak üzere tüm verilerin, özellikle de doğru performansı için gerekli olduğu ölçüde, anında güncellenmesi;
  5. yürürlükteki kanun hükümleri tarafından yasaklanan herhangi bir İçeriği, özellikle üçüncü tarafların kişisel hakları da dahil olmak üzere haklarını ihlal eden İçeriği sağlamak, iletmek veya Web sitesinde ifşa etmekten kaçınmak;
  6. aşağıdaki gibi eylemlerde bulunmaktan kaçınmak:
   • Web Sitesine istenmeyen ticari bilgilerin gönderilmesi veya yayınlanması veya kanuna aykırı herhangi bir içerik yerleştirilmesi (yasa dışı içeriğin yerleştirilmesinin yasaklanması);
   • diğer Kullanıcıların verileri veya Web Sitesi işleminin kurallarına veya teknik yönlerine müdahale de dahil olmak üzere, BT faaliyetlerini veya Kullanıcı için amaçlanmayan bilgileri elde etmeyi amaçlayan diğer faaliyetleri üstlenmek;
   • Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Sağlayıcının yüklenicileri veya PCC Grubuna dahil olan kuruluşlar tarafından sağlanan İçeriğin, özellikle Web Sitesinde açıklanan ürün veya hizmetlerin açıklamalarında izinsiz değişiklik yapılması.

IV. Şikayetler

 1. Kullanıcı, usulsüzlüğü bulduktan sonra 2 gün içinde Elektronik Hizmetler hakkında şikayette bulunma hakkına sahiptir.
 2. Kullanıcı, Servis Sağlayıcıya yazılı olarak veya aşağıdaki adrese gönderilen bir e-posta şeklinde bir şikayet gönderebilir: products@pcc.eu . Bir şikayette bulunmak, hükümsüzlükle ilgili olarak, şikayeti haklı kılan gerekçelerin, şikayet konusuyla ilgili bilgi ve koşulların, özellikle usulsüzlüğün türü ve tarihi, Kullanıcının talebi ve şikayetçinin iletişim bilgilerini kapsamlı bir şekilde açıklamayı gerektirir.
 3. Servis Sağlayıcı, şikayetin posta veya e-posta ile alındığı tarihten itibaren 14 iş günü içinde doğru olarak gönderilen ve tam şikayetleri dikkate almayı taahhüt eder.
 4. Her durumda, şikayete cevap verilmemesi şikayeti reddetmekle eşdeğerdir.

V. Yönetmelik Değişikliği

 1. Servis Sağlayıcı, aşağıdaki önemli nedenlerden en az biri olması durumunda Yönetmeliği değiştirebilir (kapalı katalog):
  1. Servis Sağlayıcı tarafından elektronik hizmetlerin verilmesini düzenleyen yasa değişikliği veya yorumlar;
  2. Hizmet Sağlayıcının faaliyetlerini aşağıdakilerden kaynaklanan siparişler, kararlar, kararlar veya yönergelere uyarlama ihtiyacı:
   • Hizmet Sağlayıcının faaliyeti kapsamında yetkili kamu yönetimi organının kararı veya
   • Servis Sağlayıcının işi için geçerli bir mahkeme kararı;
  3. teknik veya teknolojik nedenlerle Servis Sağlayıcı tarafından elektronik olarak hizmet verme şeklinin değiştirilmesi;
  4. özellikle yeni işlevler getirerek, Servis Sağlayıcı tarafından Yönetmeliklerin kapsadığı mevcut işlevleri veya hizmetleri değiştirerek veya geri çekerek, Hizmet Sağlayıcının elektronik olarak sağladığı hizmetlerin kapsamı veya ilkelerinde değişiklik yapılması;
  5. Servis Sağlayıcıyı birleştirme, bölme veya dönüştürme ya da Yönetmelikte belirtilen Servis Sağlayıcı’nın diğer kimlik bilgilerini değiştirme.
 2. Düzenlemelerde değişiklik yapılması durumunda, Hizmet Sağlayıcı, Web Sitesinde yayınlanması ve Profili olan Kullanıcılar ile ilgili olarak, Yönetmelik tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen bir mesaj yoluyla Yönetmeliklerin tek tip bir metnini sağlayacaktır. Tarafların, elektronik iletişim yoluyla değişim hakkında, Kullanıcı içeriğini tanıyabilecek şekilde bilgi olarak gördüğü Kullanıcı.
 3. Yönetmelikte yapılan değişiklik, ilan edildiği tarihte ve Değişiklik hakkında bilgi gönderme tarihinden 14 gün sonra Profili oluşturan Kullanıcılarla ilgili olarak yürürlüğe girer. Profili olan kullanıcılar, Yönetmelikteki değişikliği bildirdikleri tarihten itibaren 14 gün içinde Hizmet Sunma Sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

VI. Yükümlülük

 1. Yayınlanan İçeriğin bu Tüzüğün izin verdiği ölçüde kullanımı da dahil olmak üzere Web Sitesinin kullanımı, yalnızca Kullanıcıya ait olmak üzere tamamen Kullanıcıya ait olmak üzere pahasına gerçekleştirilir.
 2. Kullanıcı, Web Sitesini kullanırken içeri girme, başkasının içeriğini değiştirme ve yürürlükteki yasaları veya bu Düzenlemeleri ihlal eden içerik yayınlama gibi Yönetmelikler veya yasalarla tutarsız eylemlerden sorumludur. Kullanıcı, eylemleri veya ihmalleri nedeniyle meydana gelen tüm zarar ve masrafları karşılamak ve mahkeme önüne de getirilen, Servis Sağlayıcıya karşı yöneltilen ve ilgili üçüncü tarafların taleplerini karşılamakla yükümlüdür. Kullanıcının düzenlemeleri veya yasalara aykırı eylemleri. Kullanıcı, mümkün olduğu ölçüde, bu üçüncü taraflara karşı olan herhangi bir sorumluluktan Servis Sağlayıcıyı serbest bırakacaktır.
 3. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının Web Sitesi üzerinden edinilen bilgileri kullanmasının sonuçlarından sorumlu değildir.
 4. Web Sitesi Operatörü, İnternet aracılığıyla gönderilen bilgilerin kullanıcıya kusursuz, eksiksiz ve tam bir biçimde ulaşacağını garanti edemez. Web Sitesi İşletmecisi, hatasız olmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterir, ancak işletimde herhangi bir kesinti, yazılım hataları, metodik ve maddi hatalar, sağlanan bilgilerin doğruluğu ve kullanışlılığı dahil olmak üzere herhangi bir şekilde çalışması garanti edilmez. Web Sitesi Operatörü, sunulan içeriğin, özellikle sayısal verilerin doğru olmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir. Web sitesi yazılımı tarafından otomatik olarak işlendikleri ve sunuldukları anlaşılmalıdır, bu nedenle bir hata olması durumunda düzeltilmesi biraz zaman alabilir.
 5. Ne Servis Sağlayıcı ne de çalışanları, yetkili temsilcileri ve vekilleri Kullanıcıya, onun taşeronlarına, çalışanlarına, yetkili temsilcilerine ve / veya vekillerine, zararın kasıtlı olarak neden olmadıkları sürece, herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.
 6. Hizmet Sağlayıcının, çalışanlarının, yetkili temsilcilerinin ve / veya tam yetkili kuruluşlarının yükümlülüğünü belirleme durumunda, yasal yükümlülüğünden bağımsız olarak Kullanıcıya olan sorumluluk sınırlıdır – hem tek bir talebin bir parçası olarak hem de herkes için Toplam talepler – bin zlotisi kadar.
 7. Yukarıdaki 7 ve 8. fıkra hükümleri, Hizmet Karşılaşma Anlaşmasının sona ermesinden sonra ve taraflardan birinin feshi veya feshedilmesinden sonra da geçerlidir.

VII. Lisans

 1. Web Sitesindeki içerik özellikle Telif Hakkı Yasası ile korunmaktadır. Bu, metinler, fotoğraflar, grafikler ve grafik düzeninde sunulma biçimleri gibi bireysel, bağımsız eserler için geçerlidir.
 2. Kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaksızın, Web Sitesinde görünen tüm ticari markalar ve logolar, ilgili yönetmeliklerde belirtilen kurallar uyarınca yasal korumaya tabidir.
 3. Servis Sağlayıcı, onun yüklenicileri veya PCC Grubunun bir parçası olan kuruluşlar tarafından Web Sitesinde sağlanan / yayınlanan tüm İçeriğe, özellikle telif haklarına, Web Sitesinin adına (ticari marka), grafik öğelere, yazılımlara, etki alanı haklarına ve veritabanlarına özel haklar Hizmet Sağlayıcıya veya Hizmet Sağlayıcının ilgili sözleşmeleri imzaladığı tüzel kişilere açıktır. Kullanıcılar, yukarıda belirtilen İçeriği ve yasaya uygun olarak yayınlanan ve Web Sitesindeki diğer Kullanıcılar tarafından zaten paylaşılan, yalnızca kişisel ticari olmayan kullanım için ve yalnızca aşağıdakilerin uygun kullanımı amacıyla İçeriği kullanma hakkına sahiptir. internet sitesi. Yetkili kuruluş, yazılı olarak bu tür bir eylemi geçersiz kılmak kaydıyla kabul etmediği sürece, Web Sitesinde yer alan İçeriğin, bu kapsamın ötesine geçen, kopyalanması, iletimi, işlenmesi, halka açık paylaşımı da içeren her türlü kullanımı yasaktır.

VIII. Nihai hükümler

 1. Yönetmelikler 25/05/2018 tarihinden itibaren geçerlidir.
 2. Bu Tüzük kapsamına girmeyen konularda, Polonya kanununun hükümleri uygulanır ve yetkili mahkemeler, zorunlu kanuni hükümlerden başka bir şey ortaya çıkmadıkça, Polonya Cumhuriyeti’ndeki ortak mahkemeler olur. Hizmet Sağlayıcı ile Kullanıcı arasındaki anlaşmazlıklar, Hizmet Sağlayıcının koltuğu üzerinde yargı yetkisine sahip mahkemeye sunulacaktır.
 3. Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Sağlama Sözleşmesi kapsamında sağlanan işlevselliklerin veya Elektronik Hizmetlerin güvenliğine yönelik tehdit derecesine uygun teknik ve organizasyonel önlemler sağlar. Elektronik Hizmetlerin kullanımı, verilerin İnternet üzerinden iletilmesi, yetkisiz kişilerin yayılması, kaybolması veya bunlara erişilmesi gibi tipik risklerle ilişkilidir.
 4. Servis Sağlayıcı, Web Sitesinin bir web tarayıcısı aracılığıyla kullanılmasının yanı sıra Yönetmeliklerde belirtilen durumlarda bir telefon bağlantısı kurmanın, Internet’e (veri aktarım ücreti) veya telefon bağlantısına maliyet getirme ihtiyacı ile bağlantılı olabileceğini bildirir. Kullanıcı tarafından kullanılan servis sağlayıcının tarife oranlarına göre maliyetler.
 5. Hizmet Sağlama Sözleşmesi kapsamındaki hakların Kullanıcı tarafından üçüncü taraflara aktarılması, Hizmet Sağlayıcının onayının hükümsüzlüğü altında önceden yazılı onay gerektirir.
 6. Taraflar, karşılıklı ilişkilerin sanat uygulamasını dışladığını beyan eder. Medeni Kanunun 661 § 1-3.
 7. Taraflar, girişimci olarak, Yönetmeliğin tüm hükümlerini geçerli ve bağlayıcı olarak değerlendirmektedir. Yönetmeliklerin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğu kanıtlanırsa, Hizmet Sağlayıcı bu hükümler olmadan bir Hizmet Sunma Anlaşması yapmazsa, Yönetmeliğin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

Sayfa çevrildi. Orijinal sayfayı aç