I. Maklumat am

 1. Portal www.products.pcc.eu ialah perkhidmatan dalam talian yang bersifat maklumat semata-mata mengenai produk dan perkhidmatan PCC Rokita SA dan syarikat berkaitan yang merupakan sebahagian daripada Kumpulan PCC.
 2. Peraturan ini mengawal terma penggunaan laman web www.products.pcc.eu oleh pengguna Internet. Menggunakan Laman Web memerlukan penerimaan keseluruhan Peraturan. Ia tidak tertakluk kepada rundingan. Kekurangan persetujuan kepada mana-mana peruntukan Peraturan bermaksud ketidakupayaan untuk menggunakan keseluruhan Laman Web. Kejahilan terhadap Peraturan tidak mengecualikan penggunaannya.
 3. Perkhidmatan ini tersedia untuk setiap pengguna Internet. Akses kepada beberapa bahagian Laman Web memerlukan pendaftaran dan menyediakan data peribadi.
 4. Pengendali Laman Web ialah PCC Rokita SA, 4 Sienkiewicza Street, 56-120 Brzeg Dolny, termasuk dalam Daftar Syarikat Daerah Wroclaw-Fabryczna di Wroclaw, Jabatan Komersial ke-9 Daftar Mahkamah Negara di bawah nombor 0000105885, NIP 917-000 -00-15, REGON 930613932, dengan modal saham PLN 19.853.300, dibayar penuh; hubungi e-mel: products@pcc.eu .
 5. Kandungan Laman Web dan maklumat yang dihantar sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan Elektronik, termasuk sebagai tindak balas kepada pertanyaan Pengguna, adalah untuk tujuan maklumat sahaja, tidak mengikat di sisi undang-undang dan tidak membentuk tawaran komersial, termasuk dalam pengertian seni. 66 § 1 Kanun Sivil, dan hanya jemputan untuk membuat perjanjian dalam pengertian seni. 71 Kanun Sivil, ditujukan kepada Pengguna.
 6. Penggunaan Laman Web memerlukan peranti akhir dan sistem IT yang digunakan oleh Pengguna memenuhi Keperluan Teknikal.
 7. Pengendali Laman Web menghormati hak untuk perlindungan data peribadi. Pengawal Data Peribadi ialah PCC Rokita SA dengan pejabat berdaftarnya di 4 Sienkiewicza Street, 56-120 Brzeg Dolny. Data peribadi diproses oleh Pengawal mengikut Peraturan Parlimen Eropah dan Majlis (EU) 2016/679 pada 27 April 2016 mengenai perlindungan orang asli berkaitan pemprosesan data peribadi dan aliran bebas data sedemikian dan pemansuhan Arahan 95/46 /EC (Jurnal Rasmi No. 119, muka surat 1) untuk menyediakan Profil, menggunakan Perkhidmatan Elektronik tertentu, dan pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan PCC Rokita SA sendiri serta pemasaran produk dan perkhidmatan entiti berkaitan yang merupakan sebahagian daripada Kumpulan PCC.

II. Definisi

 1. Apabila istilah yang disebutkan di bawah yang ditulis dengan huruf besar digunakan dalam bahagian sebelum atau seterusnya Peraturan, ia harus difahami dalam pengertian berikut melainkan konteks penggunaannya jelas menunjukkan sebaliknya:
  1. Kata laluan – rentetan aksara yang diperlukan untuk membenarkan apabila mengakses Profil, yang ditentukan oleh Pengguna semasa pendaftaran Profil. Kata laluan boleh ditukar dalam tetapan Profil. Pembekal Perkhidmatan boleh memberi Pengguna kemungkinan untuk memulihkan Kata Laluan yang terlupa dengan cara yang dinyatakan dalam Laman Web;
  2. Kanun Sivil – Akta Kanun Sivil 23 April 1964 (Jurnal Undang-undang 2014, perkara 121, seperti yang dipinda);
  3. Log masuk – alamat e-mel Pengguna yang disediakan di Laman Web semasa pendaftaran Profil;
  4. Surat Berita – Perkhidmatan Elektronik, yang membolehkan semua pengguna Perkhidmatan menerima maklumat berkala daripada Pembekal Perkhidmatan, khususnya mengenai produk atau perkhidmatan Pembekal Perkhidmatan dan, bergantung pada persetujuan yang diberikan, juga produk atau perkhidmatan entiti milik PCC Kumpulan, ke alamat e-mel Pengguna, dengan persetujuan Pengguna;
  5. Profil – Perkhidmatan Elektronik; ruang yang disediakan kepada Pengguna di Laman Web selaras dengan Perjanjian Pemberian Perkhidmatan, membenarkan Pengguna menggunakan fungsi/perkhidmatan tambahan. Pengguna mendapat akses kepada Profil menggunakan Log Masuk dan Kata Laluan. Pengguna log masuk ke Profilnya selepas mendaftar di Laman Web;
  6. Papan Klip – Perkhidmatan Elektronik yang terdiri khususnya dalam membolehkan Pengguna memilih produk yang diminati dengan mudah yang dipaparkan di Laman Web dan memaparkannya di satu tempat untuk memudahkan penyemakan imbas, pertanyaan Pembekal Perkhidmatan tentang produk dan lain-lain;
  7. Laman web – platform maklumat mengenai produk dan perkhidmatan Pembekal Perkhidmatan dan entiti yang termasuk dalam Kumpulan PCC, yang diselenggara oleh Pembekal Perkhidmatan, membentuk satu set laman web yang saling berkaitan, tersedia melalui URL https://www.products.pcc.eu ;
  8. Kandungan – elemen teks, grafik atau multimedia (cth maklumat tentang produk / perkhidmatan, foto, penerangan, ulasan) termasuk karya dalam pengertian Hak Cipta dan Akta Hak Berkaitan, yang disiarkan atau disebarkan (didedahkan) sebagai sebahagian daripada Laman Web oleh masing-masing , Pembekal Perkhidmatan, kontraktor Pembekal Perkhidmatan, entiti yang termasuk dalam Kumpulan PCC, Pengguna atau orang lain yang menggunakan Laman Web;
  9. Perjanjian / Peraturan Pemberian Perkhidmatan – dokumen ini mentakrifkan prinsip menyediakan dan menggunakan Perkhidmatan Elektronik percuma yang ditawarkan oleh Pembekal Perkhidmatan melalui Laman Web kepada Pengguna. Peraturan mentakrifkan hak dan kewajipan Pembekal Perkhidmatan dan Pengguna. Peraturan-peraturan ini adalah peraturan-peraturan yang disebut dalam seni. 8 Akta 18 Julai 2002 mengenai penyediaan perkhidmatan elektronik (Jurnal Undang-undang 2002 No. 144, perkara 1204, seperti yang dipinda); kandungan Peraturan boleh didapati di www.products.pcc.eu/en/terms-of-service/ , juga dalam format PDF;
  10. Perkhidmatan Elektronik – penyediaan perkhidmatan elektronik dalam pengertian Akta 18 Julai 2002 mengenai penyediaan perkhidmatan elektronik (Jurnal Undang-undang 2002 No. 144, butiran 1204, seperti yang dipinda), oleh Pembekal Perkhidmatan kepada Pengguna melalui Laman Web, selaras dengan Perjanjian Pemberian Perkhidmatan. Dari segi perkhidmatan yang disediakan oleh entiti yang bekerjasama dengan Pembekal Perkhidmatan, peruntukan yang berkaitan mengenai peraturan penggunaan perkhidmatan ini termasuk dalam peraturan mengenai penyediaan perkhidmatan oleh entiti ini. Akses kepada sesetengah perkhidmatan mungkin terhad kerana keperluan untuk pengesahan tambahan Pengguna;
  11. Pembekal Perkhidmatan – PCC Rokita SA duduk di Brzeg Dolny (56-120) di 4 Sienkiewicza Street, termasuk dalam Daftar Syarikat Daerah Wroclaw-Fabryczna di Wroclaw, Jabatan Komersial ke-9 Daftar Mahkamah Negara di bawah nombor 0000105885, NIP 917-000 -00-15, REGON 930613932, dengan modal saham PLN 19.853.300, dibayar penuh;
  12. Pengguna – orang asli, entiti undang-undang dan unit organisasi yang dirujuk dalam seni. 331 § 1 Kanun Sivil, menjalankan perniagaan atau aktiviti profesional bagi pihaknya sendiri (usahawan);
  13. Keperluan teknikal – keperluan teknikal minimum, pemenuhannya perlu untuk bekerjasama dengan sistem ICT yang digunakan oleh Pembekal Perkhidmatan, termasuk kesimpulan Perjanjian Pemberian Perkhidmatan, iaitu mempunyai komputer atau peranti lain yang disambungkan ke Internet, dilengkapi khususnya dengan salah satu daripada penyemak imbas internet berikut (dalam versi yang dinyatakan atau lebih baharu): Mozilla Firefox versi 17.0 dan lebih tinggi atau Internet Explorer versi 10.0 dan lebih tinggi, Opera versi 12.0 dan lebih tinggi, Google Chrome versi 23.0. dan lebih tinggi, Safari versi 5.0 dan lebih tinggi yang menyokong JavaScript, dan membolehkan anda menyimpan kuki. Untuk mendaftar, Pengguna mesti mempunyai alamat e-mel yang sah / aktif, serta dalam kes tertentu papan kekunci atau peranti penunjuk lain yang membolehkan borang elektronik dilengkapkan dengan betul.

III. Perkhidmatan Elektronik

 1. 1. Pembekal Perkhidmatan menyediakan melalui Laman Web, khususnya, Perkhidmatan Elektronik percuma berikut untuk Pengguna:
  1. Profil;
  2. membolehkan pengguna melihat Kandungan yang disiarkan di Laman Web;
  3. membolehkan Pengguna menyiarkan soalan mengenai produk yang dibentangkan di Laman Web;
  4. membolehkan penggunaan perkhidmatan Papan Klip
  5. Surat berita.
 2. 2. Pendaftaran di Laman Web diperlukan untuk mengakses perkhidmatan elektronik percuma tambahan berikut:
  1. membolehkan pelanggan menyemak imbas kad teknikal produk atau menghantar soalan mengenai subjek ini, serta menerima kandungan maklumat khusus yang diperibadikan daripada Pembekal Perkhidmatan;
  2. mengekalkan sesi Pengguna selepas log masuk ke Profil (melalui penyemak imbas).
 3. Pendaftaran terdiri daripada:
  1. melengkapkan borang dan menerima Peraturan;
  2. mengklik butang “Daftar”.
 4. Kontrak dimuktamadkan apabila Pengguna menerima pengesahan kesimpulannya yang dihantar oleh Pembekal Perkhidmatan ke alamat e-mel yang diberikan oleh Pengguna semasa proses pendaftaran. Perkhidmatan Profil disediakan untuk tempoh yang tidak ditentukan. Profil boleh dipadamkan pada bila-bila masa atas permintaan Pengguna dengan menghantar permintaan melalui e-mel ke alamat berikut: products@pcc.eu atau secara bertulis ke alamat Brzeg Dolny (56-120), ul. Sienkiewicza 4, Poland, tanpa memberi alasan. Pengguna boleh meletakkan jawatan daripada menggunakan Perkhidmatan Elektronik pada bila-bila masa dalam apa jua bentuk, melainkan borang tersebut terhasil daripada Peraturan ini.
 5. Profil mungkin disekat buat sementara waktu, disekat sepenuhnya atau dialih keluar oleh Pembekal Perkhidmatan sekiranya berlaku pelanggaran Peraturan ini oleh Pengguna. Dalam kes ini, Pengguna tidak mempunyai hak untuk mendaftarkan Profil lain. Pembekal Perkhidmatan boleh menamatkan Peraturan ini pada bila-bila masa dalam sebarang bentuk berkuat kuasa serta-merta, tanpa hak Pengguna untuk mendapatkan pampasan.
 6. Penggunaan perkhidmatan Papan Klip bermula dengan Pengguna menambah produk pertama yang dibentangkan pada Laman Web pada Papan Klip.
 7. Untuk mula menyediakan perkhidmatan Surat Berita, Pengguna mesti memberikan alamat e-melnya dalam medan yang sesuai di Laman Web. Pengguna boleh, mengikut budi bicaranya sendiri, bersetuju untuk memproses data peribadinya oleh Pembekal Perkhidmatan, iaitu pemprosesan alamat e-mel yang diberikan untuk tujuan pemasaran produk atau perkhidmatan entiti yang termasuk dalam Kumpulan PCC. Dalam kes ini, perkhidmatan Surat Berita juga akan dapat mengandungi maklumat tentang produk atau perkhidmatan entiti milik syarikat daripada Kumpulan PCC.
 8. Surat berita disediakan untuk tempoh yang tidak ditentukan. Pengguna boleh, pada bila-bila masa dan tanpa memberikan sebarang sebab, berhenti melanggan Surat Berita (peletakan jawatan), khususnya dengan menghantar permintaan sedemikian kepada Pembekal Perkhidmatan, khususnya melalui e-mel ke alamat berikut: products@pcc.eu atau secara bertulis kepada Brzeg Dolny ( 56-120), ul. Sienkiewicza 4, Poland.
 9. Pengguna diwajibkan khususnya untuk:
  1. menggunakan Perkhidmatan Elektronik dan Laman Web dengan cara yang konsisten dengan undang-undang yang terpakai, peruntukan Peraturan, khususnya berkenaan dengan hak harta intelek, serta dengan adat, prinsip kehidupan masyarakat dan moral yang diterima pakai di kawasan tertentu; Ini adalah untuk melindungi kepentingan pengguna dan pihak ketiga
  2. gunakan Kandungan yang disiarkan di Laman Web hanya untuk kegunaan sendiri, bukan komersial, atas risiko sendiri. Sebarang penggunaan Kandungan yang terkandung di Laman Web yang melampaui skop di atas, termasuk penyalinan, pemindahan, pemprosesan, perkongsian awam, adalah dilarang;
  3. menyediakan hanya benar, semasa dan semua data yang diperlukan dalam bentuk;
  4. untuk mengemas kini segera semua data, termasuk data peribadi, yang disediakan berkaitan dengan kesimpulan Perjanjian Pemberian Perkhidmatan, khususnya setakat yang diperlukan untuk prestasi yang sepatutnya;
  5. untuk mengelak daripada menyediakan, menghantar atau mendedahkan di Laman Web apa-apa Kandungan yang dilarang oleh peruntukan undang-undang yang terpakai, khususnya Kandungan yang melanggar mana-mana hak pihak ketiga, termasuk hak peribadi mereka;
  6. untuk mengelak daripada mengambil tindakan seperti:
   • menghantar atau menyiarkan maklumat komersial yang tidak diminta di Laman Web atau meletakkan sebarang kandungan yang melanggar undang-undang (larangan meletakkan kandungan yang menyalahi undang-undang);
   • menjalankan aktiviti IT atau sebarang aktiviti lain yang bertujuan untuk memiliki maklumat yang tidak dimaksudkan untuk Pengguna, termasuk data Pengguna lain, atau campur tangan dalam peraturan atau aspek teknikal operasi Laman Web;
   • pengubahsuaian tanpa kebenaran bagi Kandungan yang disediakan oleh Pembekal Perkhidmatan, kontraktor Pembekal Perkhidmatan atau entiti yang termasuk dalam Kumpulan PCC, khususnya perihalan produk atau perkhidmatan yang didedahkan di Laman Web.

IV. Aduan

 1. Pengguna mempunyai hak untuk memfailkan aduan mengenai Perkhidmatan Elektronik dalam masa 2 hari selepas mendapati penyelewengan tersebut.
 2. Pengguna boleh mengemukakan aduan kepada Pembekal Perkhidmatan secara bertulis atau dalam bentuk e-mel yang dihantar ke alamat berikut: products@pcc.eu . Memfailkan aduan memerlukan huraian menyeluruh tentang sebab-sebab yang mewajarkan aduan, maklumat dan keadaan berkenaan subjek aduan, khususnya jenis dan tarikh ketidakteraturan, permintaan Pengguna dan butiran hubungan pengadu.
 3. Pembekal Perkhidmatan berjanji untuk mempertimbangkan sebarang aduan yang dikemukakan dengan betul dan penuh dalam tempoh 14 hari perniagaan dari tarikh penerimaan aduan melalui pos atau e-mel.
 4. Walau apa pun, kekurangan maklum balas terhadap aduan adalah sama dengan menolak aduan tersebut.

V. Perubahan Peraturan

 1. Pembekal Perkhidmatan boleh menukar Peraturan sekiranya terdapat sekurang-kurangnya satu daripada sebab penting berikut (katalog tertutup):
  1. perubahan undang-undang atau tafsiran yang mengawal selia penyediaan perkhidmatan elektronik oleh Pembekal Perkhidmatan;
  2. keperluan untuk menyesuaikan aktiviti Pembekal Perkhidmatan kepada perintah, pertimbangan, keputusan atau garis panduan yang terhasil daripada:
   • keputusan badan pentadbiran awam yang kompeten dalam skop aktiviti Pembekal Perkhidmatan, atau
   • penghakiman mahkamah yang terpakai kepada perniagaan Pembekal Perkhidmatan;
  3. menukar cara menyediakan perkhidmatan secara elektronik oleh Pembekal Perkhidmatan atas sebab teknikal atau teknologi;
  4. perubahan dalam skop atau prinsip menyediakan perkhidmatan yang disediakan oleh Pembekal Perkhidmatan secara elektronik, yang mana peruntukan Peraturan terpakai, khususnya dengan memperkenalkan fungsi baharu, mengubah suai atau menarik balik oleh Pembekal Perkhidmatan fungsi atau perkhidmatan sedia ada yang dilindungi oleh Peraturan;
  5. menggabungkan, memisahkan atau mengubah Pembekal Perkhidmatan atau menukar butiran pengenalan lain Pembekal Perkhidmatan yang dinyatakan dalam Peraturan.
 2. Sekiranya berlaku perubahan kepada Peraturan, Pembekal Perkhidmatan hendaklah menyediakan teks seragam Peraturan melalui penerbitannya di Laman Web dan, berhubung dengan Pengguna yang mempunyai Profil, melalui mesej yang dihantar ke alamat e-mel yang disediakan oleh Pengguna, yang dianggap oleh pihak sebagai maklumat tentang perubahan melalui komunikasi elektronik sedemikian rupa sehingga Pengguna boleh membiasakan diri dengan kandungannya.
 3. Pindaan kepada Peraturan berkuat kuasa pada hari pengumumannya, dan berhubung dengan Pengguna yang telah mencipta Profil, 14 hari selepas tarikh penghantaran maklumat tentang perubahan. Pengguna dengan Profil mempunyai hak untuk menamatkan Perjanjian Pemberian Perkhidmatan dalam tempoh 14 hari dari tarikh memaklumkan mereka tentang perubahan dalam Peraturan.

VI. Liabiliti

 1. Penggunaan Laman Web, termasuk penggunaan Kandungan yang disiarkan setakat yang dibenarkan oleh Peraturan ini, berlaku secara eksklusif atas perbelanjaan dan risiko tunggal Pengguna.
 2. Pengguna bertanggungjawab atas tindakannya yang tidak konsisten dengan Peraturan atau undang-undang, yang diambil semasa menggunakan Laman Web, seperti percubaan untuk menceroboh masuk, mengubah suai kandungan orang lain dan menyiarkan kandungan yang melanggar undang-undang yang terpakai atau Peraturan ini. Pengguna bertanggungjawab untuk menampung semua kerugian dan kos kerosakan yang disebabkan oleh tindakan atau peninggalannya dan untuk memenuhi tuntutan pihak ketiga, termasuk pihak berkuasa negeri, yang juga dibawa ke mahkamah, yang ditujukan kepada Pembekal Perkhidmatan, dan berkaitan dengan Tindakan pengguna tidak selaras dengan Peraturan atau undang-undang. Pengguna hendaklah, seboleh-bolehnya, melepaskan Pembekal Perkhidmatan daripada sebarang liabiliti terhadap pihak ketiga tersebut.
 3. Pembekal Perkhidmatan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang akibat daripada penggunaan maklumat yang diperolehi oleh Pengguna melalui Laman Web.
 4. Pengendali Laman Web tidak dapat menjamin bahawa maklumat yang dihantar melalui Internet akan sampai kepada pengguna dalam bentuk yang sempurna, lengkap dan penuh. Pengendali Laman Web melakukan segala usaha untuk memastikan bahawa ia bebas daripada kecacatan, tetapi operasinya tidak dijamin dalam apa-apa aspek, termasuk sebarang gangguan dalam operasi, kecacatan perisian, ralat kaedah dan substantif, ketepatan dan kegunaan maklumat yang diberikan. Pengendali Laman Web berusaha sedaya upaya untuk memastikan kandungan yang dibentangkan, terutamanya data berangka, adalah betul. Perlu difahami bahawa ia diproses dan dibentangkan secara automatik oleh perisian Laman Web, oleh itu, sekiranya berlaku ralat, ia mungkin mengambil sedikit masa sebelum ia dibetulkan.
 5. Pembekal Perkhidmatan mahupun pekerjanya, wakil yang diberi kuasa dan proksi tidak akan bertanggungjawab kepada Pengguna, subkontraktornya, pekerja, wakil yang diberi kuasa dan/atau proksi untuk sebarang kerosakan, termasuk kehilangan keuntungan, melainkan kerosakan itu disebabkan dengan sengaja oleh mereka.
 6. Dalam sebarang kes menentukan liabiliti Pembekal Perkhidmatan, pekerjanya, wakil yang diberi kuasa dan/atau pemegang kuasa penuh, liabiliti kepada Pengguna, tanpa mengira asas undang-undangnya, adalah terhad – kedua-duanya sebagai sebahagian daripada tuntutan tunggal, dan juga untuk semua tuntutan secara keseluruhan – sehingga jumlah seribu zloty.
 7. Peruntukan perenggan 7 dan 8 di atas juga terpakai selepas tamatnya Perjanjian Pemberian Perkhidmatan, dan selepas penamatan atau penarikan diri daripadanya, oleh mana-mana pihak.

VII. Lesen

 1. Kandungan di Laman Web dilindungi khususnya oleh Akta Hak Cipta. Ini terpakai kepada karya individu, bebas, seperti teks, foto, grafik dan cara ia dipersembahkan dalam reka letak grafik.
 2. Semua tanda dagangan dan logo yang muncul di Laman Web, tidak kira sama ada ia telah didaftarkan, tertakluk kepada perlindungan undang-undang di bawah peraturan yang disediakan dalam peraturan yang berkaitan.
 3. Hak eksklusif untuk semua Kandungan yang disediakan / disiarkan di Laman Web oleh Pembekal Perkhidmatan, kontraktor atau entitinya yang merupakan sebahagian daripada Kumpulan PCC, khususnya hak cipta, nama Laman Web (tanda dagangan), elemen grafik, perisian, hak domain dan pangkalan data tersedia kepada Pembekal Perkhidmatan atau entiti yang dengannya Pembekal Perkhidmatan telah membuat perjanjian yang berkaitan. Pengguna berhak untuk menggunakan Kandungan yang disebutkan di atas serta penggunaan Kandungan yang disiarkan mengikut undang-undang dan telah dikongsi oleh Pengguna lain di Laman Web, secara eksklusif untuk kegunaan peribadi bukan komersial, dan semata-mata untuk tujuan penggunaan yang betul laman web. Sebarang penggunaan Kandungan yang disertakan di Laman Web yang melangkaui skop ini, termasuk penyalinan, penghantaran, pemprosesan, perkongsian awam, adalah dilarang, melainkan entiti yang diberi kuasa bersetuju dengan tindakan sedemikian secara bertulis, di bawah kesakitan yang tidak wajar.

VIII. Peruntukan Akhir

 1. Peraturan ini sah mulai 25/05/2018.
 2. Dalam perkara yang tidak dilindungi oleh Peraturan ini, peruntukan undang-undang Poland akan digunakan, dan mahkamah yang berwibawa adalah mahkamah biasa di Republik Poland, melainkan sesuatu yang lain terhasil daripada peruntukan mandatori undang-undang. Sebarang pertikaian antara Pembekal Perkhidmatan dan Pengguna hendaklah dikemukakan kepada mahkamah yang mempunyai bidang kuasa ke atas kerusi Pembekal Perkhidmatan.
 3. Pembekal Perkhidmatan menyediakan langkah teknikal dan organisasi yang sesuai dengan tahap ancaman terhadap keselamatan fungsi atau Perkhidmatan Elektronik yang disediakan di bawah Perjanjian Pemberian Perkhidmatan. Penggunaan Perkhidmatan Elektronik dikaitkan dengan risiko biasa yang berkaitan dengan penghantaran data melalui Internet, seperti penyebaran, kehilangan atau akses kepada mereka oleh orang yang tidak dibenarkan.
 4. Pembekal Perkhidmatan memaklumkan bahawa penggunaan Laman Web melalui pelayar web, serta mewujudkan sambungan telefon dalam kes-kes yang dinyatakan dalam Peraturan mungkin berkaitan dengan keperluan untuk menanggung kos sambungan ke Internet (yuran pemindahan data) atau sambungan telefon kos, mengikut kadar tarif pembekal perkhidmatan yang digunakan oleh Pengguna .
 5. Pemindahan hak di bawah Perjanjian Pemberian Perkhidmatan oleh Pengguna kepada pihak ketiga memerlukan persetujuan bertulis terlebih dahulu di bawah penderitaan ketiadaan persetujuan Pembekal Perkhidmatan.
 6. Pihak-pihak dengan ini mengisytiharkan bahawa hubungan bersama tidak termasuk penggunaan seni. 661 § 1-3 Kanun Sivil.
 7. Para pihak, sebagai usahawan, menganggap semua peruntukan Peraturan sebagai sah dan mengikat. Jika mana-mana peruntukan Peraturan terbukti tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, ia tidak akan menjejaskan kesahihan peruntukan Peraturan yang selebihnya, melainkan Pembekal Perkhidmatan tidak akan membuat Perjanjian Pemberian Perkhidmatan tanpa peruntukan ini.

Halaman telah diterjemahkan mesin. Buka halaman asal