I. PERUNTUKAN AM

1.1. Dasar Privasi ini (selepas ini dirujuk sebagai "Dasar") merujuk kepada tapak web dalam subdomain www.products.pcc.eu dan tapak web lain yang diselenggara oleh atau bagi pihak PCC Rokita SA, di mana ia disiarkan (selepas ini: "Laman Web" ). Peraturan penggunaan Laman Web ditetapkan dalam Peraturan yang terdapat di products.pcc.eu/en/terms-of-service/ .

1.2. Polisi ini tidak mengawal selia pemprosesan data peribadi dan maklumat berkenaan Pengguna di tapak web luaran, yang mana pautan disertakan dalam Laman Web. PCC Rokita SA menggesa bahawa selepas beralih ke tapak web lain, baca dasar privasi yang ditetapkan di sana.

1.3. Dasar Laman Web adalah bermaklumat, yang bermaksud bahawa ia bukan sumber kewajipan untuk orang yang menggunakan Laman Web (selepas ini: “Pengguna”).

1.4. Semua perkataan, ungkapan dan akronim yang terdapat pada halaman ini dan ditulis dalam huruf besar (cth. Perkhidmatan Elektronik) hendaklah difahami mengikut definisinya yang terkandung dalam Peraturan Laman Web yang terdapat di Laman Web melainkan peruntukan Polisi mentakrifkannya dalam bentuk yang berbeza. cara.

II. PENGAWAL DATA PERIBADI

2.1. Pengawal Data Peribadi ialah PCC Rokita SA, 4 Sienkiewicza Street, 56-120 Brzeg Dolny, termasuk dalam Daftar Syarikat Daerah Wroclaw-Fabryczna di Wroclaw, Jabatan Komersial ke-9 Daftar Mahkamah Negara di bawah nombor 0000105885, NIP 917-00 00-15, REGON 930613932, dengan modal saham PLN 19.853.300, dibayar keseluruhannya; hubungi e-mel: iod.rokita@pcc.eu – selepas ini dirujuk sebagai “Pengawal Data Peribadi”.

2.2. Data peribadi Pengguna diproses mengikut Peraturan Parlimen Eropah dan Majlis (EU) 2016/679 pada 27 April 2016 mengenai perlindungan orang asli berkenaan dengan pemprosesan data peribadi dan aliran bebas sedemikian. data dan pemansuhan Arahan 95/46/EC (Jurnal EU No L 119, ms 1) (selepas ini: GDPR). Data peribadi membentuk data yang dirujuk dalam seni. 4 GDPR (selepas ini: ‘Data Peribadi’).

2.3. Untuk mematuhi keperluan undang-undang, Pengawal Data Peribadi memilih dan menggunakan langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk memastikan perlindungan Data Peribadi diproses dan melindungi data daripada pendedahan tanpa kebenaran, serta terhadap pemprosesan yang melanggar undang-undang yang terpakai.

III. TUJUAN DAN SKOP PEMPROSESAN DATA PERIBADI, ASAS UNDANG-UNDANG UNTUK PEMPROSESANNYA DAN PENERIMANYA

3.1. Pengawal Data Peribadi mengambil perhatian khusus untuk melindungi hak dan kebebasan data peribadi, dan khususnya memastikan Data Peribadi yang dikumpul olehnya diproses:

 1. mengikut undang-undang, secara adil dan telus untuk subjek data,
 2. dengan tujuan yang ditanda, jelas dan sah dan tidak diproses selanjutnya dengan cara yang tidak konsisten dengan tujuan ini,
 3. secukupnya, sewajarnya dan dalam cara terhad kepada apa yang perlu bagi tujuan ia diproses,
 4. dalam versi terkini, yang diperolehi oleh Pengawal Data Peribadi, dan dikemas kini jika perlu,
 5. dalam bentuk yang membenarkan pengecaman subjek data tidak lebih daripada yang diperlukan untuk tujuan ia diproses,
 6. dengan cara yang memastikan keselamatan Data Peribadi yang mencukupi, termasuk perlindungan terhadap pemprosesan yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang dan kehilangan, kemusnahan atau kerosakan yang tidak disengajakan, melalui langkah teknikal dan organisasi yang sesuai.

3.2. Pengawal Data Peribadi memproses Data Peribadi Pengguna:

 1. nama pertama dan nama keluarga,
 2. nama syarikat,
 3. alamat emel,
 4. Nombor telefon,
 5. IP pengguna.

3.3. Data Peribadi Pengguna diproses untuk tujuan seperti:

 1. mencipta Profil,
 2. penggunaan Perkhidmatan Elektronik tertentu,
 3. memasarkan produk dan perkhidmatan Pengawal Data Peribadi sendiri,
 4. pemasaran produk dan perkhidmatan entiti yang membentuk Kumpulan Modal PCC (senarai penuh syarikat boleh didapati di: https://www.pcc.eu/en/pcc-worldwide/ ), termasuk maklumat tentang situasi kewangan dan maklumat mengenai terbitan sekuriti yang dijalankan oleh entiti daripada PCC Capital Group,
 5. hubungan semasa dengan Pengguna,
 6. berkaitan dengan potensi pertikaian timbul.

3.4. Asas untuk pemprosesan Data Peribadi:

 1. dalam skop tujuan yang ditunjukkan dalam titik a., b., asasnya adalah seni. 6 par. 1 (b) GDPR, iaitu prestasi kontrak atau mengambil tindakan untuk memuktamadkannya atas permintaan Pengguna,
 2. dalam skop tujuan yang dinyatakan dalam butir c., e., f., asasnya ialah seni. 6 par. 1 (f) GDPR, iaitu kepentingan sah yang dijalankan oleh Pengawal Data Peribadi,
 3. dalam skop tujuan yang ditunjukkan dalam titik d., asasnya adalah seni. 6 par. 1 (f) GDPR, iaitu kepentingan sah yang diusahakan oleh pihak ketiga.

3.6. Data Peribadi disimpan oleh Pengawal Data Peribadi untuk tujuan yang dinyatakan di atas untuk tempoh kontrak, dan dalam kes pemprosesan Data Peribadi untuk tujuan pemasaran – sehingga bantahan, melainkan undang-undang akan mewajibkan pemprosesan data ini atau ia lebih lama. akan disimpan lebih lama sekiranya terdapat kemungkinan tuntutan, untuk tempoh had yang ditentukan oleh undang-undang, khususnya Kanun Sivil.

3.7. Penerima Data Peribadi yang diproses oleh Pengawal Data Peribadi mungkin merupakan entiti:

 1. berhak untuk pemprosesannya di bawah undang-undang yang terpakai,
 2. menyokong Pengawal Data Peribadi dalam menghantar e-mel, dan dalam hal aktiviti pemasaran – juga dalam kempen pemasaran,
 3. menyediakan sokongan dan pengendalian alat dan sistem telemaklumat (cth penyimpanan data),
 4. menjalankan penghantaran,
 5. menyediakan perkhidmatan undang-undang yang berterusan,
 6. menyediakan perkhidmatan pengimbasan, percetakan, surat-menyurat, pengarkiban dan pemusnahan dokumen,
 7. menjalankan audit,
 8. daripada Kumpulan PCC yang menyokong Pengawal Data Peribadi dalam rangka kerja aktiviti di atas.

3.8. Setiap Pengguna mempunyai hak untuk:

 1. akses kepada Data Peribadi mereka,
 2. membetulkan Data Peribadi mereka,
 3. meminta pengalihan keluar Data Peribadi mereka,
 4. permintaan untuk mengehadkan pemprosesan Data Peribadi mereka,
 5. membantah pemprosesan Data Peribadi mereka,
 6. memindahkan Data Peribadi mereka kepada Pengawal Data Peribadi yang lain (melainkan asas pemprosesan adalah kepentingan sah Pengawal Data Peribadi),
 7. membuat aduan kepada Presiden Pejabat untuk Perlindungan Data Peribadi.

3.9. Setiap Pengguna boleh menghubungi Penyelia Perlindungan Data berkenaan pemprosesan Data Peribadi Pengguna melalui e-mel di: iod.rokita@pcc.eu .

IV. COOKIES

4.1. Pengawal Data Peribadi menggunakan kuki (fail teks kecil), yang disimpan dalam peranti akhir Pengguna untuk memudahkan penggunaan Laman Web oleh Pengguna.

4.2. Kuki mengumpul pelbagai jenis maklumat yang, sebagai peraturan, tidak membentuk Data Peribadi (ia tidak membenarkan pengenalan Pengguna). Sesetengah maklumat, bergantung pada kandungan dan penggunaannya, boleh diberikan kepada orang tertentu, contohnya dengan memautkannya kepada data yang disediakan dalam proses pendaftaran Pengguna, dan dengan itu dianggap Data Peribadi. Berhubung dengan jenis maklumat ini, peruntukan mengenai Data Peribadi (perenggan 2-3 di atas) terpakai dengan sewajarnya.

4.3. Kuki membenarkan, antara lain:

 1. mengekalkan sesi Pengguna selepas log masuk, supaya tidak perlu log masuk semula pada setiap subhalaman Laman Web;
 2. mengingati maklumat yang diberikan sekali supaya Pengguna tidak perlu mengisi borang lagi setiap kali;
 3. menyesuaikan Laman Web dengan cara menggunakannya oleh Pengguna dan meningkatkan kebolehcapaiannya untuk Pengguna;
 4. menyimpan statistik lawatan Laman Web.

4.4. Maklumat yang diperoleh melalui kuki termasuk, antara lain nama pembekal perkhidmatan internet, alamat IP Pengguna, negara dari mana Pengguna menyambung ke Laman Web.

4.5. Laman web menggunakan dua jenis kuki asas: kuki sesi dan kuki berterusan. Kuki sesi ialah fail sementara yang disimpan pada peranti akhir Pengguna sehingga log keluar, meninggalkan tapak web atau mematikan perisian (pelayar web). Kuki berterusan disimpan pada peranti Pengguna untuk masa yang dinyatakan dalam parameter fail kuki atau sehingga ia dipadamkan oleh Pengguna.

4.6. Dalam kebanyakan kes, pelayar web secara lalai membenarkan penyimpanan kuki pada peranti akhir Pengguna. Pengguna boleh pada bila-bila masa memadam fail kuki yang disimpan dalam peranti akhirnya atau menyekat kemungkinan menyimpannya dalam tetapan penyemak imbas (juga dalam telefon mudah alih atau peranti lain yang membenarkan akses kepada Internet).

4.7. Maklumat terperinci tentang kaedah menyekat / memadam kuki tersedia di bahagian "Bantuan" dalam menu penyemak imbas yang digunakan oleh Pengguna. Contohnya, dalam Internet Explorer, kuki boleh diubah suai daripada: Alat -> Pilihan Internet -> Privasi; dalam pelayar Mozilla Firefox: Alat -> Pilihan -> Privasi; semasa dalam Google Chrome: Tetapan -> Tunjukkan tetapan lanjutan -> Privasi -> Tetapan kandungan -> Kuki. Laluan akses mungkin berbeza-beza bergantung pada versi penyemak imbas yang digunakan.

4.8. Kuki tidak berbahaya kepada Pengguna atau perantinya. Sekatan ke atas penggunaan kuki boleh menjejaskan beberapa fungsi yang tersedia di Laman Web, menghalang atau menghalang penggunaan Laman Web yang betul, termasuk ketidakupayaan untuk mengekalkan sesi pembalakan, oleh itu Pengawal Data Peribadi mengesyorkan untuk tidak melumpuhkan penggunaannya dalam penyemak imbas.

4.9. Tujuan utama kuki yang digunakan oleh Pengawal Data Peribadi adalah untuk mengoptimumkan perkhidmatan Pengguna semasa menggunakan Laman Web. Walau bagaimanapun, Pengawal Data Peribadi bekerjasama dengan syarikat lain dalam skop aktiviti pemasaran (pengiklanan) mereka dan untuk tujuan menganalisis statistik tapak web (termasuk data demografi dan laporan minat menggunakan alat Google Analitis). Untuk tujuan kerjasama ini, penyemak imbas atau perisian lain yang dipasang pada peranti Pengguna juga menyimpan kuki daripada entiti yang menjalankan aktiviti pemasaran sedemikian (yang dipanggil kuki pihak ketiga). Kuki yang digunakan oleh entiti ini direka bentuk untuk memberikan Pengguna hanya iklan yang sesuai dengan minat dan keperluan individunya. Pada pendapat Pengawal Data Peribadi, memaparkan iklan yang diperibadikan adalah lebih menarik kepada Pengguna daripada iklan yang tidak berkaitan dengan keperluannya. Tanpa fail ini, ini tidak mungkin dilakukan kerana syarikat yang bekerjasama dengan Pengawal Data Peribadi yang menyediakan kandungan pengiklanan pada tapak web yang dilawati oleh Pengguna selepas meninggalkan Laman Web.

4.10. Fail kuki yang dirujuk dalam perenggan 9 di atas mungkin datang daripada syarikat berikut:

 1. Google – maklumat lanjut mengenai dasar privasi dan pengumpulan data Google boleh didapati di tapak web: https://policies.google.com/privacy?hl=ms ;
 2. Facebook – maklumat lanjut mengenai dasar privasi dan pengumpulan data Facebook boleh didapati di tapak web: https://www.facebook.com/privacy/explanation/ .

Maklumat lanjut tentang kuki entiti ini boleh didapati dalam dasar privasi mereka.

4.11. Pentadbir tapak web ini menggunakan perkhidmatan Google:

 1. Google Analitis – perkhidmatan yang membolehkan data dikumpul untuk tujuan menganalisis statistik lawatan tapak web. Maklumat terperinci tentang cara data diproses oleh Google Analitis boleh didapati di tapak web: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ms . Pengguna boleh menghalang pengumpulan data mereka dengan memasang alat tambah penyemak imbas berikut yang menyekat pemindahan data ke Google Analitis: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ms ;
 2. Google reCAPTCHA – perkhidmatan yang menyemak sama ada data pada tapak web (cth dalam borang) telah dimasukkan oleh seseorang atau oleh sistem automatik dengan memerhatikan gelagat Pengguna. Analisis berlaku secara automatik di latar belakang selepas membuka laman web tanpa memaklumkan kepada Pengguna. Sebagai sebahagian daripada analisis, mekanisme mengambil kira pelbagai jenis maklumat (cth alamat IP, pergerakan tetikus, masa yang dihabiskan di tapak web), dan data yang dikumpul kemudiannya dihantar kepada Google. Maklumat lanjut tentang Google reCAPTCHA boleh didapati di tapak web: https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html .

4.12. Laman web menggunakan jenis kuki berikut:

 1. kuki yang sangat diperlukan – perlu untuk paparan fungsi laman web yang betul;
 2. kuki berfungsi – menyimpan pilihan Pengguna;
 3. kuki luaran – membenarkan untuk menambah baik pengendalian Laman Web berdasarkan cara Pengguna menggunakannya;
 4. kuki pihak ketiga – membenarkan paparan kandungan pengiklanan tentang Pengawal Data Peribadi pada tapak web yang dilawati oleh Pengguna selepas meninggalkan Laman Web.

V. HUBUNGI DENGAN PENGAWAL DATA PERIBADI DAN PENYELIA PERLINDUNGAN DATA

5.1. Pengguna boleh pada bila-bila masa terus menghubungi Pengawal Data Peribadi secara bertulis atau melalui e-mel ke alamat Pengawal Data Peribadi yang ditunjukkan pada permulaan Polisi.

5.2. Pengguna boleh pada bila-bila masa terus menghubungi Penyelia Perlindungan Data secara bertulis di alamat: PCC Rokita SA, Penyelia Perlindungan Data, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Poland atau melalui e-mel ke alamat berikut: iod.rokita@pcc.eu .

5.3. Pengawal Data Peribadi menyimpan surat-menyurat dengan Pengguna untuk tujuan statistik dan untuk respons terbaik dan terpantas kepada pertanyaan yang muncul, serta dalam skop penyelesaian aduan dan keputusan yang dibuat berdasarkan campur tangan pentadbiran dalam Profil yang dinyatakan. Alamat dan data yang dikumpul dengan cara ini tidak akan digunakan untuk berkomunikasi dengan Pengguna untuk tujuan selain daripada permintaan pengurusan Pengguna.

VI. KESELAMATAN

6.1. Pengawal Data Peribadi menggunakan langkah teknikal dan organisasi untuk melindungi Data Peribadi mengikut tahap ancaman dan kategori data, khususnya, melindungi data daripada capaian yang tidak dibenarkan, memuat turunnya oleh orang yang tidak dibenarkan, memproses yang melanggar undang-undang yang dikenakan dan perubahan, kehilangan, kerosakan atau kemusnahan.

6.2. Pengawal Data Peribadi menyediakan langkah teknikal berikut untuk menghalang capaian tanpa kebenaran dan pengubahsuaian Data Peribadi yang dihantar secara elektronik:

 1. melindungi pangkalan data daripada capaian yang tidak dibenarkan,
 2. Sijil SSL pada halaman Laman Web di mana data pengguna disediakan,
 3. penyulitan data yang digunakan untuk membenarkan Pengguna,
 4. akses kepada Profil hanya selepas memberikan Log Masuk dan Kata Laluan individu.

VII. PERUBAHAN DASAR PRIVASI

7.1. Pengawal Data Peribadi berhak untuk menukar Polisi pada masa hadapan – ini mungkin berlaku, antara lain atas sebab-sebab penting berikut:

 1. perubahan dalam peruntukan yang mengikat, khususnya mengenai perlindungan Data Peribadi, undang-undang telekomunikasi, perkhidmatan yang disediakan secara elektronik dan perubahan yang mengawal selia hak pengguna, yang menjejaskan hak dan kewajipan Pengawal Data Peribadi atau Pengguna,
 2. pembangunan fungsi atau Perkhidmatan Elektronik ditentukan oleh kemajuan teknologi internet, termasuk aplikasi / pelaksanaan penyelesaian teknologi atau teknikal baharu yang mempengaruhi skop Polisi.

7.2. Pengawal Data Peribadi akan setiap kali menerbitkan maklumat tentang perubahan dalam Polisi di Laman Web. Dengan setiap perubahan, versi baharu Dasar akan muncul dengan tarikh baharu.
7.3. Versi Polisi ini telah berkuat kuasa sejak 25/05/2018.


Halaman telah diterjemahkan mesin. Buka halaman asal