ADR

ADR (fr. L’Accord européen relatif au transport international des Marchandises Dangereuses par Route) – tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin uluslararası bir sözleşmedir. Paketleme, malların korunması ve tehlikeli maddelerin etiketlenmesi ile ilgili karayolu taşımacılığı kapsamındaki düzenlemeleri içermektedir. PCC Group’un nakliye sırasında özel dikkat gösterilmesi gereken kimyasal ürünlerini işaretlemek için “ADR” piktogramı kullanıldı. Tehlikeli madde taşıyan araçlar, tehlikeleri bildiren özel etiketlerle donatılmalıdır. Yalnızca uygun niteliklere sahip kişiler tehlikeli malları taşıyabilir.

1 - 20 ürününden 192 Tüm ürünleri göster Sayfadaki öğeler: 20 40 60
Sayfa çevrildi. Orijinal sayfayı aç