PRODUK BIODEGRADABLE

Tanda “Produk Terbiodegradasi”, menerangkan produk daripada tawaran Kumpulan PCC yang mengalami > 60%pereputan biologi di bawah keadaan aerobik selama 28 hari (terpakai kepada penguraian bio surfaktan yang diukur dengan kaedah tertentu). Kebolehbiodegradasian ialah keupayaan bahan untuk mereput akibat daripada aktiviti biologi dan, khususnya, tindakan dan agen abiotik seperti oksigen, UV atau suhu. Proses tersebut melibatkan pereputan struktur yang lebih rumit kepada bahan yang kurang kompleks yang akhirnya menjadi unsur tanah, persekitaran akuatik atau atmosfera Bumi. Biodegradasi adalah proses yang sangat biasa. Ia berjalan dalam semua biocenosis. Ia menutup kitaran biogeokimia kebanyakan unsur kimia dengan membawa sebatian kepada bentuk yang boleh dihadam oleh tumbuhan. Selagi biodegradasi sebatian yang berlaku secara semula jadi berlaku dengan sangat cepat, penguraian bahan buatan buatan manusia boleh bertahan sehingga beberapa ribu tahun.

Halaman telah diterjemahkan mesin. Buka halaman asal