Avfallsfri produktion

Märket " avfallsfri produktion " är anbringat på produkter tillverkade med användning av moderna tekniska processer och tekniska och organisatoriska lösningar, som gör det möjligt att eliminera eller avsevärt minska genereringen av oönskat avfall eller att använda avfallet som en integrerad del av produktionsprocessen. Huvudmålet med noll-waste-tillverkning är att skydda miljön mot skadliga föroreningar och att rationellt använda energi och råvaror, vilket också har sin ekonomiska aspekt.

1 - 3 av 3 produkter
Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan