Vad är passiv byggteknik?

När du planerar att bygga ett hus är det värt att överväga inte bara dess funktionalitet och komfort, utan också användningssätt, byggkostnader och miljöpåverkan från hela projektet. Detta underlättas av ett ökande antal passivhuskonstruktioner, som åtnjuter ett allt större intresse bland projektägare för varje år som går. Vad är passiv byggteknik? Vilka fördelar och lösningar har dessa byggnader? Vilka material fungerar bra i passiv byggnadsteknik, och är det värt att bygga ett sådant hus? Om du letar efter svar på ovanstående och även andra frågor, läs hela vår artikel!

Publicerad: 18-11-2021

Vad är ett passivhus?

Ingen energi, energieffektiva, passiva byggnader – dessa termer har gjort häpnadsväckande framsteg inom byggbranschen i flera år nu. Tyvärr är det många som fortfarande använder dem på ett sätt utanför sitt sammanhang, utan att förstå skillnaderna mellan var och en av standarderna. Definitionen av ett passivhus är ganska enkel — ett där det årliga energibehovet inte överstiger 15 kWh/m 2 . Med termen "energi" menar vi den primära energi som används för rumsuppvärmning och belysning, beredning av varmvatten och försörjning av utrustning med ström. För att möta så strikta standarder involverar passiv byggteknik en rad toppmoderna lösningar, material och teknologier som används för att minska energibehovet till det minimum som krävs samtidigt som förnybar energi utnyttjas maximalt.

Hur karakteriserar vi passiv byggteknik?

Ett korrekt byggt passivhus bör ha utmärkt värmeisolering för att avsevärt minska risken för värmeförlust från inredningen. Strukturen i en sådan byggnad, och de antagna arkitektoniska och materiallösningarna, bör i största möjliga utsträckning undvika köldbryggor, de platser i byggnaden med de största värmeförlusterna. På grund av detta kan passiv byggnadsteknik kännetecknas av följande typer av fastigheter:

 • enkla byggnadsformat utformade på en rektangulär eller kvadratisk plan;
 • undvikande av svårisolerade element, såsom bröstningsväggar, takkupor, lucarnes, etc.;
 • stora inglasade ytor på södra sidan för att fullt ut utnyttja solenergin ;
 • undvikande av fönsteröppningar på den norra sidan för att minska värmeenergiförlusterna;
 • optimala rumslayouter som minimerar behovet av ytterligare belysning och uppvärmning;
 • utnyttjande av den senaste tekniken, såsom mekanisk ventilation med värmeåtervinning (återvinning);
 • hänsyn tas till förnybara, gröna energikällor, såsom solcellssystem eller värmepumpar.

Passivbyggnader kontra energieffektiva hus

Det är fortfarande vanligt att blanda ihop energieffektiva hus med passiva byggnader. Skillnaden mellan dessa två former är dock grundläggande. Det årliga energibehovet för en energieffektiv byggnad är vanligtvis runt 30 till 60 kWh/m 2 — upp till ungefär fyra gånger så mycket som en passiv byggnad! När det gäller arkitektur är skillnaderna små – i båda fallen är det en enkel form och en högkvalitativ värmeisolering som gäller! Passiva byggnader behöver ett tak med mono- eller dubbelfals, medan ett sådant takarrangemang inte alltid krävs för energieffektiva hus. En annan skillnad handlar om värmesystemet. Medan passivhus praktiskt taget inte har några klassiska lösningar, såsom fastbränslekaminer eller kondenserande pannor, har deras tillämpning inom energieffektiv byggnadsteknik blivit en vanlig praxis. Detta innebär dock att uppvärmningsutrustning drar betydligt mindre effekt än vad som används i traditionella hus.

Medfinansiering för byggnation av passivhus

Kostnaden för att bygga ett energieffektivt hus kan minskas genom samfinansiering från EU:s resurser, statliga program och kommunala program. Bidrag och skattelättnader är framför allt förknippade med moderna energilösningar, såsom solcellsanläggningar, värmepumpar eller återvinningssystem, samt projekt som rör energirenovering av byggnader eller byte av värmesystem.

Design som grunden för ett passivhus

Det är värt att notera här att det första villkoret som tillåter byggandet av ett riktigt passivhus är en väl genomtänkt design, en som inkluderar nödvändig teknik samt strukturella och materiallösningar. Det är viktigt att överväga lämpliga former av värmeisolering av byggnader, stödsystem för värmeåtervinning och en optimal rumslayout som tillåter bästa möjliga användning av solenergi, redan från planeringsstadiet för byggarbetet. Eventuella misstag på den tekniska designstadiet kommer effektivt att minska byggnadens energirelaterade egenskaper. Därför om du drömmer om ett riktigt passivhus, låt designen utarbetas av en specialiserad designteknikstudio eller välj en av de många färdiga anpassningsbara planerna.

Isolering i passivhus

En av de viktigaste faktorerna som avgör om ett hus uppfyller kraven för ett passivhus är väl vald värmeisolering. Isoleringen gäller inte bara ytter- och innerväggar, utan även fundament, plattor, golv och snedtak. Passivhus har betydligt tjockare isoleringsskikt, även upp till 30 cm. För att uppnå detta används olika typer av värmeisoleringsmaterial för att förhindra värmeöverföring i högsta möjliga utsträckning. Dessa inkluderar polyuretanskum . Isoleringssystem baserade på PUR-skum har höga tätningsnivåer och är lätta att applicera, medan sprayisolering ger möjlighet att isolera de faktiska delarna av byggnadskonstruktionen. Ett brett utbud av sprayvärmeisolering och polyuretansystem är tillgängliga från PCC Group. Dessa har utvecklats för såväl passiva som gröna byggnader . Om du redan har valt en lämplig typ av isolering, var noga uppmärksam på dörrarna och fönstren för att säkerställa att de har motsvarande värmekoefficienter.

Ventilation av passivhus

På grund av höga värmeförluster till följd av naturlig ventilation, bör dess användning i passiva byggnader undvikas. I sådana hus är det nödvändigt att använda mekanisk ventilation med värmeåtervinning, den ständigt populära återhämtningsmetoden. Ett korrekt designat till- och avgassystem kan minska värmeförlusterna med upp till 80 %. Värme som absorberas från luften kan användas för att värma huset eller vattenförsörjningen, vilket dessutom minskar behovet av ett värmesystem.

Vilka material ska användas för att bygga ett passivhus?

För moderna passiva byggnader används många byggmaterial och tekniker för att skapa energieffektiva strukturer. Väggarna för en passiv byggnad är vanligtvis dubbla eller hålrumskonstruktioner , baserade på:

 • cellbetong;
 • trä;
 • expanderad lerballastbetong;
 • kalksand;
 • keramik;
 • prefabricerade element.

Materialvalet beror på olika faktorer, såsom typ av projekt, projektägarens preferenser, mark- och väderförhållanden, samt andra system eller strukturella lösningar som används.

Tekniker inom passiv byggnadsteknik

Baserat på ovanstående långa lista över byggmaterial för ett passivhus kan entreprenören välja en av de ledande byggformerna. Det är för närvarande möjligt att uppfylla kraven för en passiv byggnad med hjälp av en ramform, såsom träbjälkar eller prefabricerade träelement, men den ledande metoden är den som bygger på murverk. Det är extremt viktigt att byggandet av ett passivhus anförtros experter med tillräcklig erfarenhet. Självbyggande av passivhus är egentligen inget alternativ. Sådana projekt kräver expertis på hög nivå för att undvika misstag som kan leda till ökad energiförbrukning och värmeförluster, vilket leder till att huset inte kan uppfylla de stränga passivbyggnadskraven.

Uppvärmning i passivhus

Tanken med passiv byggteknik är att helt eliminera uppvärmning baserad på fossila bränslen, såsom kol eller eko-ärtkol (populärt i Polen). Tyvärr, på grund av väderförhållandena i vårt land, är någon form av värmeutrustning oftast fortfarande ett krav. Därför är valet av så miljövänliga värmekällor som värmepumpar eller IR-värme, som försörjs från ett solcellssystem för bostäder, viktigt, tillsammans med väl genomtänkta rumslayouter och stora sydliga glasrutor.

Hur mycket kostar det att bygga ett passivhus?

Alla som funderar på att bygga ett passivhus måste komma ihåg att kostnaden för hela projektet kommer att vara högre än kostnaden för en traditionell eller till och med en energieffektiv byggnad. Detta beror på behovet av att tillämpa specifika material och tekniska lösningar, såväl som arbetskraft. Den slutliga kostnaden för ett passivhus beror självklart på, utan begränsning, på husets yta, antal våningar, vald design och vilken typ av material och teknik som används.

Passiva byggnader — verkliga besparingar

En sak är säker – även om projektkostnaden är högre, förblir byggandet av ett passivhus ekonomiskt lönsamt. Det beror på att kostnaden senare återvinns i form av lägre avgifter för el, varmvatten eller värme. De ekonomiska besparingarna på en daglig basis är dock inte de enda fördelarna. Det är lika viktigt att ett sådant hus är otroligt bekvämt för alla som använder det och vänligt för miljön. När omsorgen om en ren planet blir en allt viktigare del av det dagliga livet, med åtgärder som vidtas globalt som leder till högsta möjliga restriktioner för användningen av konventionella energikällor, blir passiv byggnadsteknik ett perfekt svar på behoven i den tid då vi bor.


Kommentarer
Gå med i diskussionen
Det finns inga kommentarer
Bedöm användbarheten av information
- (ingen)
Ditt betyg

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan