Čo je pasívne stavebné inžinierstvo?

Pri stavbe domu stojí za zváženie nielen jeho funkčnosť a komfort, ale aj spôsob užívania, náklady na výstavbu a dopad celého projektu na životné prostredie. Napomáha tomu narastajúci počet návrhov pasívnych budov, ktoré sa každým rokom tešia stále väčšiemu záujmu vlastníkov projektov. Čo je pasívne stavebné inžinierstvo? Aké výhody a riešenia majú tieto budovy? Ktoré materiály sa osvedčili v pasívnom stavebníctve a oplatí sa postaviť takýto dom? Ak hľadáte odpovede na vyššie uvedené a tiež ďalšie otázky, prečítajte si celý náš článok!

Publikovaný: 18-11-2021

Čo je pasívny dom?

Pasívne budovy s nulovou spotrebou energie, energeticky úsporné budovy – tieto pojmy už niekoľko rokov prinášajú v stavebnom priemysle ohromujúci pokrok. Bohužiaľ, veľa ľudí ich stále používa spôsobom vytrhnutým z kontextu, pričom nerozumejú rozdielom medzi jednotlivými štandardmi. Definícia pasívneho domu je pomerne jednoduchá — taký, kde ročná spotreba energie nepresahuje 15 kWh/m 2 . Pod pojmom energia rozumieme primárnu energiu použitú na vykurovanie a osvetlenie miestností, prípravu teplej vody a napájanie zariadení energiou. Na splnenie takýchto prísnych noriem pasívne stavebné inžinierstvo zahŕňa sériu najmodernejších riešení, materiálov a technológií, ktoré sa používajú na zníženie spotreby energie na požadované minimum a zároveň maximálne využitie obnoviteľnej energie.

Ako charakterizujeme pasívne stavebné inžinierstvo?

Správne postavený pasívny dom by mal mať vynikajúcu tepelnú izoláciu, aby sa výrazne znížilo riziko úniku tepla z interiéru. Konštrukcia takejto budovy a prijaté architektonické a materiálové riešenia by mali v maximálnej možnej miere predchádzať tepelným mostom, miestam v budove s najvyššími tepelnými stratami. Vďaka tomu možno pasívne stavebné inžinierstvo charakterizovať nasledujúcimi typmi nehnuteľností:

 • jednoduché stavebné formáty navrhnuté na obdĺžnikovom alebo štvorcovom pôdoryse;
 • vyhýbanie sa ťažko izolovateľným prvkom, ako sú parapetné steny, vikiere, lucarny atď.;
 • veľké presklené plochy na južnej strane pre plné využitie slnečnej energie ;
 • vyhýbanie sa okenným otvorom na severnej strane, aby sa znížili straty tepelnej energie;
 • optimálne rozloženie miestnosti, ktoré minimalizuje potrebu dodatočného osvetlenia a vykurovania;
 • využitie najmodernejších technológií, ako je mechanické vetranie s rekuperáciou tepla (rekuperácia);
 • zvážiť obnoviteľné, zelené zdroje energie, ako sú fotovoltaické systémy alebo tepelné čerpadlá.

Pasívne budovy verzus energeticky efektívne domy

Stále je bežnou praxou zamieňať si energeticky efektívne domy s pasívnymi budovami. Rozdiel medzi týmito dvoma formami je však zásadný. Ročná energetická potreba energeticky efektívnej budovy je zvyčajne okolo 30 až 60 kWh/m 2 — čo je až štvornásobok spotreby pasívnej budovy! Čo sa týka architektúry, rozdiely sú nepatrné — v oboch prípadoch je dôležitá jednoduchá forma a kvalitná tepelná izolácia! Pasívne budovy potrebujú šikmú alebo dvojitú šikmú strechu, zatiaľ čo pri energeticky úsporných domoch takéto usporiadanie strechy nie je vždy potrebné. Ďalším rozdielom je vykurovací systém. Zatiaľ čo pasívne domy prakticky nemajú klasické riešenia, akými sú kachle na tuhé palivo alebo kondenzačné kotly, ich aplikácia v energeticky efektívnom stavebníctve sa stala bežnou praxou. To však znamená, že vykurovacie zariadenia spotrebúvajú podstatne menej energie ako v tradičných domoch.

Spolufinancovanie výstavby pasívneho domu

Náklady na výstavbu energeticky efektívneho domu je možné znížiť spolufinancovaním zo zdrojov Európskej únie, vládnych programov a programov samosprávy. Granty a daňové úľavy sú spojené predovšetkým s modernými energetickými riešeniami, akými sú FV systémy, tepelné čerpadlá či rekuperačné systémy, ako aj s projektmi týkajúcimi sa energetických rekonštrukcií budov či výmeny vykurovacích systémov.

Dizajn ako základ pasívneho domu

Tu stojí za zmienku, že prvou podmienkou, ktorá umožňuje postaviť skutočne pasívny dom, je premyslený návrh, zahŕňajúci potrebné technológie, ako aj konštrukčné a materiálové riešenia. Už vo fáze plánovania stavebných prác je dôležité zvážiť vhodné formy tepelnej izolácie budovy, systémy podpory rekuperácie tepla a optimálne usporiadanie miestnosti umožňujúce čo najlepšie využitie slnečnej energie. Akékoľvek chyby v štádiu inžinierskeho návrhu účinne znížia energetické vlastnosti budovy. Ak teda snívate o skutočne pasívnom dome, nechajte si návrh vypracovať v špecializovanom projekčnom štúdiu, alebo si vyberte niektorý z množstva hotových prispôsobivých plánov.

Zateplenie v pasívnom dome

Jedným z hlavných faktorov, ktoré rozhodujú o tom, či dom spĺňa požiadavky pasívneho domu, je dobre zvolená tepelná izolácia. Izolácia sa týka nielen vonkajších a vnútorných stien, ale aj základov, dosiek, podláh a šikmých stropov. Pasívne domy majú výrazne silnejšie izolačné vrstvy, dokonca až 30 cm. Aby sa to dosiahlo, používajú sa rôzne druhy tepelnoizolačných materiálov, aby sa v čo najvyššej miere zabránilo prestupu tepla. Patria sem polyuretánové peny . Izolačné systémy na báze PUR pien majú vysokú úroveň tesnenia a ľahko sa aplikujú, zatiaľ čo striekaná izolácia umožňuje izolovať skutočné prvky stavebnej konštrukcie. Od PCC Group je k dispozícii široký sortiment striekaných tepelných izolácií a polyuretánových systémov . Tie boli vyvinuté pre pasívne aj zelené budovy . Ak ste si už vybrali vhodný typ izolácie, venujte veľkú pozornosť dverám a oknám, aby mali zodpovedajúce tepelné koeficienty.

Vetranie pasívnych budov

Z dôvodu vysokých tepelných strát vyplývajúcich z prirodzeného vetrania by sa malo jeho použitiu v pasívnych budovách vyhnúť. V takýchto domoch je potrebné použiť mechanické vetranie s rekuperáciou tepla, stále obľúbenejší spôsob rekuperácie. Správne navrhnutý systém prívodu a odvodu môže znížiť tepelné straty až o 80 %. Teplo absorbované zo vzduchu sa môže použiť na vykurovanie domu alebo zásobovanie vodou, čím sa dodatočne zníži potreba vykurovacieho systému.

Aké materiály by sa mali použiť na stavbu pasívneho domu?

V moderných pasívnych budovách sa na vytváranie energeticky účinných štruktúr používa množstvo stavebných materiálov a technológií. Steny pre pasívnu budovu sú zvyčajne dvojité alebo duté, založené na:

 • pórobetón;
 • drevo;
 • betón z expandovaného ílu;
 • pieskovo-vápno;
 • keramika;
 • prefabrikované prvky.

Výber materiálu závisí od rôznych faktorov, akými sú typ projektu, preferencie vlastníka projektu, pôdne a poveternostné podmienky, ako aj iné použité systémy či konštrukčné riešenia.

Technológie v pasívnom stavebnom inžinierstve

Na základe vyššie uvedeného dlhého zoznamu stavebných materiálov pre pasívny dom si dodávateľ môže vybrať jednu z popredných foriem výstavby. V súčasnosti je možné splniť požiadavky pasívnej budovy pomocou rámovej formy, ako sú drevené trámy alebo prefabrikované drevené prvky, ale vedúcou metódou je metóda založená na murovaní. Je mimoriadne dôležité, aby bola stavba pasívneho domu zverená odborníkom s dostatkom skúseností. Svojpomocná výstavba pasívnych budov skutočne neprichádza do úvahy. Takéto projekty si vyžadujú odbornosť na vysokej úrovni, aby sa predišlo chybám, ktoré môžu viesť k zvýšenej spotrebe energie a tepelným stratám, čo vedie k situácii, že dom nemôže spĺňať prísne štandardy pasívnej budovy.

Vykurovanie v pasívnom dome

Myšlienkou pasívneho stavebného inžinierstva je úplné eliminovanie vykurovania na fosílne palivá, ako je uhlie alebo eko-uhlie (populárne v Poľsku). Žiaľ, vzhľadom na poveternostné podmienky v našej krajine sú niektoré formy vykurovacieho zariadenia zvyčajne stále požiadavkou. Preto je popri premyslenom usporiadaní miestností a veľkorozmernom južnom presklení životne dôležitý výber takých ekologických zdrojov vykurovania, akými sú tepelné čerpadlá alebo IR vykurovanie, napájané z bytového FV systému.

Koľko stojí výstavba pasívneho domu?

Každý, kto uvažuje o výstavbe pasívneho domu, musí počítať s tým, že náklady na celý projekt budú vyššie ako náklady na klasickú alebo dokonca energeticky úspornú budovu. Vyplýva to z potreby aplikácie špecifických materiálových a technologických riešení, ako aj pracnosti. Konečné náklady na pasívny dom samozrejme závisia bez obmedzenia od plochy domu, počtu podlaží, zvoleného dizajnu a typu použitých materiálov a technológií.

Pasívne budovy — skutočné úspory

Jedna vec je istá – hoci sú náklady na projekt vyššie, výstavba pasívneho domu zostáva ekonomicky životaschopná. Náklady sa totiž neskôr vrátia v podobe nižších poplatkov za elektrinu, teplú vodu či kúrenie. Finančná úspora na dennej báze však nie je jedinou výhodou. Rovnako dôležité je, aby bol takýto dom neuveriteľne pohodlný pre každého, kto ho používa, a šetrný k životnému prostrediu. Starostlivosť o čistú planétu sa stáva čoraz dôležitejším aspektom každodenného života a celosvetovo sa prijímajú opatrenia vedúce k najvyšším možným obmedzeniam využívania konvenčných zdrojov energie, pasívne stavebné inžinierstvo sa stáva dokonalou odpoveďou na potreby doby, v ktorej sa žijeme.


Komentáre
Zapojte sa do diskusie
Neexistujú žiadne komentáre
Posúdiť užitočnosť informácií
- (žiadny)
Vaše hodnotenie

Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku