Teknik med DMC-katalysatorn

Märket " teknik med DMC-katalysator " är anbringat på produkter tillverkade med en speciell dimetallcyanidkatalysator. Produktionstekniken som använder DMC-katalysatorn är ren och praktiskt taget avfallsfri och eliminerar bildningen av oönskade biprodukter i form av salter. Detta mildrar frågor som rör avfallshantering . Högmolekylära DMC-polyoler i plastapplikationer gör det möjligt att avsevärt minska eller till och med helt eliminera användningen av isocyanater .

1 - 3 av 3 produkter
Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan