ROKAmer R2800 (EO/PO-segmentsampolymer)

Prover tillgängliga
Prover tillgängliga Skicka förfrågan
                
Individuella förfrågningar
Ladda ner
Inventory status Allmänna försäljningsvillkor
Certifikat
ISO 14001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 45001 ISO 45001

ROKAmer R2800 är ett nonjoniskt ytaktivt ämne som tillhör gruppen blocksampolymerer av etylenoxid och propylenoxid (ROKAmerer). Produkten är en klar, färglös vätska med en fryspunkt under -20°C. Innehållet av aktiv substans i den kommersiella produkten är cirka 100 %.

Vattenlösningar av ROKAmer R28000 är flytande vid rumstemperatur. De blir molniga över 20°C. Produkten har hög hydrofobicitet, tack vare vilken den har mycket goda skumdämpande egenskaper. ROKAmer R2800 används som en komponent i professionella diskmedel, preparat för industriell flasktvätt eller preparat för avfettning av metaller.

Läs mer
Egenskaper och applikationer

Fördelar med produkten:

 • mycket goda skumdämpande egenskaper,
 • hög koncentration av den aktiva substansen (ca 100 %)
 • löslig i kallt vatten,
 • låg fryspunkt,
 • inte klassificerat som ett farligt material,
 • godkännande för kontakt med livsmedel,
 • reaktivitet – kan modifieras av andra ämnen,
 • inte klassificerad enligt CLP/GHS-förordningen,
 • biologiskt nedbrytbar.

Applikationer:

 • pappersindustrin,
 • livsmedelsindustrin,
 • tillverkning av tvättmedel,
 • processvattenbehandling,
 • industriell rengöring och tvätt,
 • metallbearbetningsvätskor.
Kategorier

Marknader och applikationer
I&I Städning
Livsmedelsindustrin
Massa & papper
Metallurgisk industri / Metallbearbetning
Rengöringsmedel
Vatten- och avloppsrening

Fungera
Antiskummedel
Lågt skummande medel

Sammansättning
EO/PO-segmentsampolymerer

Segmentet
Ytaktiva ämnen / Nonjoniska ytaktiva ämnen

Alternativa namn
Blocksampolymer av etylenoxid och propylenoxid, Blocksampolymer av etylenoxid och propylenoxid, EO/PO-segmentsampolymer, PEG /PPG-sampolymer, propoxylerad polyetylenglykol, Blocksampolymer av etylenoxid och propylenoxid, CAS 9003-11-6.
PCC-gruppen

Nyligen visade produkter

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan