Halal vänlig

Produkter märkta med piktogram "Halal Friendly" är kemiska produkter som uppfyller kraven i islamisk lag och kan användas av muslimer. Deras produktion, lagring och förpackning sker utan användning av förbjudna råvaror, inkl. alkohol.

1 - 20 av 314 produkter Visa alla produkter
Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan