Halal Friendly

Produkty oznaczone piktogramem „Halal Friendly” są to wyroby chemiczne, które spełniają wymogi prawa islamskiego i mogą być stosowane przez muzułmanów. Ich produkcja, przechowywanie oraz pakowanie odbywa się bez udziału surowców niedozwolonych, m.in. takich jak alkohol.