Säker produkt

Säkerheten för människor och miljö är en nyckelaspekt vid design och tillverkning av kemikalier. Genom att tillverka olika kemikalier utsätter vi dem för många certifierade tester, medan de färdiga produkterna som tillverkas i de anläggningar som ägs av PCC Group utsätts för många tester och undersökningar vad gäller möjliga risker vid användning. Produkter märkta med "Safe Product"-piktogram, om de används i enlighet med avsedd användning och tillverkarens rekommendationer, är helt säkra för användare och miljön. Detta bekräftas bland annat av hygiencertifikatet från National Institute of Hygiene, ISO-standarder, positiva yttranden från FDA, ECOCERT, ECOLABEL och många andra organ.

1 - 20 av 571 produkter Visa alla produkter
Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan