Bezpečný výrobok

Bezpečnosť ľudí a životného prostredia je kľúčovým aspektom pri navrhovaní a výrobe chemikálií. Pri výrobe rôznych chemikálií ich podrobujeme mnohým certifikovaným testom, zatiaľ čo hotové výrobky vyrobené v zariadeniach vlastnených skupinou PCC sú podrobené mnohým testom a skúškam z hľadiska možných nebezpečenstiev pri používaní. Výrobky označené piktogramom „Bezpečný výrobok“, ak sa používajú v súlade s určeným použitím a odporúčaniami výrobcu, sú úplne bezpečné pre používateľov a životné prostredie. Potvrdzuje to okrem iného aj hygienický certifikát Národného ústavu hygieny, normy ISO, kladné stanoviská FDA, ECOCERT, ECOLABEL a mnohých ďalších orgánov.

Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku