Rokolub® 150 (PAG)

Prover tillgängliga
Prover tillgängliga Skicka förfrågan
Tillverkare
PCC Rokita SA / Polyols affärsenhet
Kemiskt namn
Polyalkylenglykol (PAG)
CAS-nr.
                
Individuella förfrågningar
Ladda ner
Katalog Inventory status Allmänna försäljningsvillkor
Certifikat
ISO 14001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 45001 ISO 45001
På begäran

Rokolub ® 150 används som basolja eller tillsats för formuleringar av smörjmedel. Det är olösligt i vatten. Produktens viskositetsklass enligt ISO VG är 150. Den har kinematisk viskositet vid temp. 40°C inom intervallet 135-160 cST och kännetecknas av högt viskositetsindex: VI~150.

Läs mer
Egenskaper och applikationer
 • säkerställer renhet, bättre smörjning och drift av maskiner och utrustning,
 • minskad bildning av kolavlagringar och rester jämfört med mineraloljor,
 • kan användas som smörjmedel i utrustning som arbetar i låga temperaturer,
 • kompatibel med NBR och EPDM elastomerer,
 • basolja för industriella växellådor,
 • basolja för kompressorer,
 • basolja för hydraulvätskor,
 • basolja i textilindustrin,
 • basolja eller tillsats till arbetsvätskor.
Kategorier

Marknader och applikationer
Smörjmedel och metallbearbetningsvätskor, basoljor, tillsatser / Hydraulvätskor, Industriella smörjmedel, Industriella växlar, Kompressoroljor, Metallbearbetningsvätskor, Textilindustrin

Fungera
Syntetiskt basmaterial

Sammansättning
PAG / Vatten olöslig

Segmentet
Specialprodukter / Smörjmedel och funktionella vätskor

Alternativa namn
Polyalkylenglykol (PAG), polypropylenglykol, poly[oxi(metyl-1, 2-etandiyl)], a-hydro-o-hydroxi-, Polypropylenglykol, Propylenoxid, propylenglykolpolymer, Poly[oxi(metyl-1, 2-etandiyl)], alfa-hydroomega-hydroxi-, a-hydro-co-hydroxipoly(oxipropylen), poly(oxipropylen), poly(propenoxid), poly(propylenoxid) (PPO), polymetyloxiran, polyoxipropylen, polypropylenglykol, poly[oxi(metan-1, 2-etandiyl)]a-Hydro-co-hydroxipoly-[oxi(metan-1, 2-etandiyl)], propylenglykolpolyol, poly(1, 2-epoxipropan)
PCC-gruppen

Nyligen visade produkter

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan