Greenway – milieuvriendelijke mobiliteit met de PCC Group

Waarom ontwikkelen we intermodaal vervoer? Omdat het milieuvriendelijk is! Slechts 0,5%van alle uitstoot van broeikasgassen in de EU is afkomstig van de spoorwegsector. In de PCC Group gebruiken we milieuvriendelijke oplossingen in het transport. Wat wij goed en betrouwbaar vinden raden wij ook aan onze klanten aan!
Maak kennis met Greenway – milieuvriendelijke mobiliteit, slim vervoer…

Spoorvervoer –
een van de meest milieuvriendelijke transportmethoden

Elke dag komen er miljoenen tonnen CO 2 in de atmosfeer. Transport is een van de belangrijkste factoren in de groei van luchtvervuiling. Maar door verantwoorde keuzes te maken en je bedrijf op een duurzame manier te runnen, kun je daar vandaag al verandering in brengen! Denk globaal, handel intermodaal! Slim en milieuvriendelijk transport is een rechte weg naar duurzame groei.

Volgens berekeningen van experts van het Europees Milieuagentschap is de gemiddelde CO 2 -uitstoot per tonkilometer (tkm) als volgt:

voor spoorvervoer
voor wegtransport
0
30
60
90
120
150

Dit betekent dat u door over te stappen van weg- naar spoorvervoer de CO 2 -uitstoot naar de atmosfeer met 124,2 g CO 2 per tonkilometer vermindert.

OPGESLAGEN ATMOSFERISCHE CO 2 EMISSIES COUNTER
Controleer hoeveel u uw CO 2 -uitstoot naar de atmosfeer kunt verminderen door te kiezen voor spoor in plaats van vrachtwagens
t
km
Groene Chemie – PCC Greenline®

De PCC Group is een van de toonaangevende fabrikanten op de Europese chemiemarkt. De Groep heeft een heel spectrum aan milieuvriendelijke producten in haar assortiment, waaronder de PCC Greenline®-lijn.

Duurzame productie

Hun productieproces is gebaseerd op state-of-the-art duurzame technologieën. De “Groene” producten van de PCC Group hebben verschillende branchecertificaten die het hoogste niveau van kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu garanderen.

Intermodale diensten

De PCC Group heeft ook een transportbedrijf. Het aanbod van intermodale vervoersdiensten omvat spoorverbindingen, terminaldiensten en wegvervoer.

Groen vervoer - Greenway

Een aanzienlijk deel van de intermodale activiteiten van de PCC Group vindt plaats via milieuvriendelijk spoorvervoer, dat onder de verantwoordelijkheid van PCC Intermodal SA valt.

Geïnformeerde klanten

Klanten zoeken steeds vaker naar duurzame stoffen en chemische toevoegingen. De groene producten van de PCC Group vinden hun weg zowel naar downstreamproducenten die in verschillende industrieën actief zijn, als rechtstreeks naar distributeurs en winkelketens.

Een milieuvriendelijk huis

De groene chemicaliën die door de PCC Group worden geproduceerd, zijn alomtegenwoordig. Ze komen bij ons thuis als verschillende materialen, apparaten, uitrusting, kleding en via veel essentiële goederen die worden aangeboden in lokale winkels en winkelketens. Hier bij de PCC Group zorgen we ervoor dat onze producten de ontwikkeling van duurzame technologieën op alle gebieden van het leven ondersteunen.

Een groene planeet

Veel keuzes die we elke dag maken, hebben invloed op de toestand van onze planeet. Het is ons thuis en we moeten er allemaal evenveel voor zorgen. In de PCC Group proberen we zorg te dragen voor het milieu door achtereenvolgens ons groene assortiment uit te breiden en duurzaam transport te promoten.

300K ton.
Alleen al in 2019 hebben de klanten van de PCC Group, door het gebruik van intermodale diensten, bijgedragen aan een vermindering van de CO 2 -uitstoot naar de atmosfeer met bijna 300 000 ton.
166 trees
Eén boom heeft een heel jaar nodig om 6 kg CO 2 -uitstoot tegen te gaan. Voor elke ton CO 2 hebben we dus 166 bomen nodig!
330MLN
Door middel van intermodaal transport heeft PCC Intermodal SA het werk gedaan van bijna 330 miljoen bomen over een periode van 15 jaar.
Duurzame productie in de PCC Group

Bij het introduceren van “groene” oplossingen in een productassortiment is het belangrijk om rekening te houden met de herkomst van de grondstoffen en het gehele productieproces. Zelfs tijdens de planningsfase voor een nieuw product houden de experts van PCC Group rekening met de samenstelling van de grondstoffen, de productietechnologieën, het verpakkingstype, de transportmogelijkheden en vele andere factoren. Op deze manier bereidt de PCC Group unieke producten voor die volledig voldoen aan de verwachtingen van de klanten, ook wat betreft hun milieuaspecten.

Green Chemistry – PCC Greenline®
De PCC Group is een belangrijke leverancier van chemische producten op de Europese markt. De Groep heeft een heel spectrum aan producten in haar assortiment die tot de PCC Greenline®-klasse behoren. Ze hebben verschillende “groene chemische” eigenschappen. Ze volgen het concept van de 12 principes die in 1991 zijn gedefinieerd door de Amerikaanse wetenschapper Paul Anastas. Zie het Greenbook – “Green Chemistry from the PCC Group”

Milieuvriendelijke oplossing
Het creëren van de ideale formule voor een chemisch product vergt uitgebreide analyses en tests. Voordat een duurzaam chemisch product wordt gemaakt, moet een ontwerpfase plaatsvinden, waarbij de selectie van de juiste grondstoffen cruciaal is om te voldoen aan de relevante milieucriteria (hoge biologische afbreekbaarheid, natuurlijke oorsprong). Zodra de formule is voltooid, is het tijd voor productie. De PCC Group heeft de essentiële aspecten van duurzame productie van chemicaliën in haar faciliteiten gedefinieerd. De belangrijkste proceselementen zijn onder meer het gebruik van energiebesparende technologieën (reductie van de CO2 emissie), het verminderen van afval, het verminderen van het gebruik van oplosmiddelen, enz.
Groene producten
Een groot deel van de producten die in de PCC Group-faciliteiten worden gemaakt, ondergaan tests en proeven, uitgevoerd door verschillende organisaties en branchecertificeringsinstanties. Ze bevestigen de hoogste kwaliteit en garanderen dat zowel voor de producten zelf als voor hun productieprocessen aan strenge milieueisen wordt voldaan. Enkele van de behaalde certificaten voor verschillende producten in de PCC Greenline®-lijn zijn: ECOCERT, ECOCERT COSMOS, EU ECOLABEL, GMP, RSPO en AISE
Groen vervoer - Greenway

Een belangrijk onderdeel van de groene weg voor een product van de producent naar de consument is transport, dat voor de PCC Group mede wordt gerealiseerd door PCC Intermodal SA. Het dienstenaanbod van dit bedrijf omvat de organisatie van binnenlands en internationaal transport op basis van 3 verschillende diensten:

Spoorverbindingen
Het aanbod van intermodaal vervoer omvat spoorvervoer (containertreinen). Ze vervoeren containers met chemicaliën van de PCC Group tussen terminals en de grootste vrachtoverslaghavens.
Terminal Services
De state-of-the-art terminals van de PCC Group verzorgen de overslag van productcontainers. Vanaf de terminals reizen ze verder over land of zee. De selectie van geschikte transportmiddelen in de PCC Group is niet alleen gebaseerd op economische factoren, maar ook op milieuaspecten (zie de emissiecalculator).
Vrachtwagenzendingen
Een integraal onderdeel van intermodaal vervoer is het vervoer over de weg. Ze zijn afgestemd op het goederenvervoer per spoor, zodat de producten veilig op tijd bij de klant kunnen aankomen.
De pagina is automatisch vertaald. Originele pagina openen