Greenway – ekologická mobilita so skupinou PCC

Prečo rozvíjame intermodálnu dopravu? Pretože je to šetrné k životnému prostrediu! Len 0,5 %všetkých emisií skleníkových plynov v EÚ pochádza zo železničného sektora. V skupine PCC využívame v doprave ekologické riešenia. To, čo považujeme za dobré a spoľahlivé, odporúčame aj našim zákazníkom!
Zoznámte sa s Greenway – ekologická mobilita, inteligentná doprava…

Železničná doprava –
jeden z najekologickejších spôsobov dopravy

Každý deň sa do atmosféry uvoľnia milióny ton CO 2 . Doprava je jedným z hlavných faktorov rastu znečistenia ovzdušia. Avšak zodpovednými rozhodnutiami a riadením svojho podnikania udržateľným spôsobom to môžete začať meniť už dnes! Myslite globálne, konajte intermodálne! Inteligentná a ekologická doprava je priamou cestou k udržateľnému rastu.

Podľa výpočtov odborníkov z Európskej environmentálnej agentúry sú priemerné emisie CO 2 na tonokilometer (tkm) tieto:

pre železničnú dopravu
pre cestnú dopravu
0
30
60
90
120
150

To znamená, že prechodom z cestnej na železničnú dopravu znížite emisie CO 2 do atmosféry o 124,2 g CO 2 na každý tonokilometer.

POČÍTADLO UŠETRENÝCH ATMOSFÉRICKÝCH EMISIÍ CO 2
Zistite, o koľko môžete znížiť emisie CO 2 do ovzdušia tým, že uprednostníte železnicu pred nákladnými vozidlami
t
km
Zelená chémia – PCC Greenline®

Skupina PCC je jedným z popredných výrobcov na európskom chemickom trhu. Skupina má vo svojom sortimente celé spektrum produktov šetrných k životnému prostrediu, vrátane radu PCC Greenline®.

Trvalo udržateľná výroba

Ich výrobný proces je založený na najmodernejších udržateľných technológiách. „Zelené“ produkty skupiny PCC majú rôzne priemyselné certifikáty, ktoré zaručujú najvyššiu úroveň kvality a bezpečnosti pre ľudí a životné prostredie.

Intermodálne služby

Skupina PCC tiež podniká v oblasti dopravy. Rozsah služieb intermodálnej dopravy zahŕňa železničné spojenia, terminálové služby a cestnú dopravu.

Zelená doprava – Greenway

Významnú časť intermodálnych operácií skupiny PCC Group zabezpečuje ekologická železničná doprava, za ktorú zodpovedá spoločnosť PCC Intermodal SA.

Informovaní zákazníci

Zákazníci stále viac vyhľadávajú udržateľné látky a chemické prísady. Ekologické produkty skupiny PCC si nachádzajú cestu k nadväzujúcim výrobcom pôsobiacim v rôznych odvetviach, ako aj priamo k distribútorom a maloobchodným reťazcom.

Dom šetrný k životnému prostrediu

Zelené chemikálie vyrábané skupinou PCC sú všadeprítomné. Do našich domovov sa dostávajú ako rôzne materiály, zariadenia, vybavenie, oblečenie a prostredníctvom mnohých základných tovarov ponúkaných v miestnych obchodoch a obchodných reťazcoch. Tu v skupine PCC dbáme na to, aby naše produkty podporovali rozvoj udržateľných technológií vo všetkých oblastiach života.

Zelená planéta

Mnohé rozhodnutia, ktoré robíme každý deň, ovplyvňujú stav našej planéty. Je to náš domov a všetci sa oň musíme starať rovnako. V skupine PCC sa snažíme starať o životné prostredie postupným rozširovaním nášho zeleného sortimentu a podporou udržateľnej dopravy.

300K ton.
Len v roku 2019 prispeli zákazníci skupiny PCC využitím intermodálnych služieb k zníženiu emisií CO 2 do ovzdušia o takmer 300 000 ton.
166 trees
Jeden strom potrebuje na boj so 6 kg emisií CO 2 celý rok. Na každú 1 tonu CO 2 teda potrebujeme 166 stromov!
330MLN
Prevádzkou intermodálnej dopravy vykonala spoločnosť PCC Intermodal SA prácu takmer 330 miliónov stromov počas 15-ročného obdobia.
Trvalo udržateľná výroba v skupine PCC

Pri zavádzaní „zelených“ riešení do sortimentu je dôležité brať do úvahy pôvod surovín a celý výrobný proces. Už vo fáze plánovania nového produktu zvažujú experti PCC Group jeho surovinové zloženie, výrobné technológie, typ balenia, možnosti dopravy a mnohé ďalšie faktory. Skupina PCC tak pripravuje jedinečné produkty, ktoré komplexne spĺňajú očakávania zákazníkov, a to aj z hľadiska ich environmentálnych aspektov.

Green Chemistry – PCC Greenline®
Skupina PCC je kľúčovým dodávateľom chemických produktov na európsky trh. Skupina má vo svojom sortimente celé spektrum produktov patriacich do triedy PCC Greenline®. Majú rôzne „zelené chemické“ vlastnosti. Riadia sa konceptom 12 princípov definovaných v roku 1991 americkým vedcom Paulom Anastasom. Pozrite si Zelenú knihu – „Zelená chémia od skupiny PCC“

Environmentally Friendly Solution
Vytvorenie ideálneho vzorca pre chemický produkt si vyžaduje rozsiahle analýzy a testy. Pred výrobou udržateľného chemického produktu musí prebehnúť fáza návrhu, kde je výber správnych surovín rozhodujúci pre splnenie príslušných environmentálnych kritérií (vysoká biologická odbúrateľnosť, prírodný pôvod). Po dokončení receptúry je čas na výrobu. Skupina PCC definovala základné aspekty udržateľnej výroby chemikálií vo svojich zariadeniach. Medzi kľúčové prvky procesu patrí využívanie technológií šetriacich energiu (zníženie emisií CO 2 ), znižovanie odpadu, znižovanie používania rozpúšťadiel atď.
Zelené produkty
Veľká časť produktov vyrobených v zariadeniach PCC Group prechádza testami a skúškami, ktoré vykonávajú rôzne organizácie a priemyselné certifikačné orgány. Potvrdzujú najvyššiu kvalitu a zaručujú splnenie prísnych environmentálnych požiadaviek ako na samotné produkty, tak aj na ich výrobné procesy. Niektoré z certifikátov získaných pre rôzne produkty radu PCC Greenline® sú: ECOCERT, ECOCERT COSMOS, EU ECOLABEL, GMP, RSPO a AISE
Zelená doprava – Greenway

Významnou súčasťou zelenej cesty produktu od výrobcu k spotrebiteľovi je doprava, ktorú pre PCC Group čiastočne realizuje PCC Intermodal SA. Rozsah služieb tejto spoločnosti pokrýva organizáciu vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy na základe 3 rôznych služieb:

Rail Connections
Sortiment intermodálnej prepravy zahŕňa železničnú dopravu (kontajnerové vlaky). Prevážajú kontajnery s chemikáliami od skupiny PCC medzi terminálmi a najväčšími prístavmi na prepravu nákladu.
Terminálne služby
Najmodernejšie terminály skupiny PCC zabezpečujú presun produktových kontajnerov. Z terminálov cestujú ďalej po súši alebo po mori. Výber vhodných dopravných prostriedkov v skupine PCC je založený nielen na ekonomických faktoroch, ale aj environmentálnych aspektoch (pozri emisnú kalkulačku).
Nákladné zásielky
Neoddeliteľnou súčasťou intermodálnej dopravy je cestná preprava. Sú koordinované s nákladnou dopravou po železnici, takže produkty môžu bezpečne doraziť načas priamo k dverám zákazníka.
Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku