Certyfikat IFS HPC

Certyfikat IFS HPC

IFS HPC to standard opracowany w celu zapewnienia prawidłowego badania zarówno produktów, jak i procesów wytwórczych w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty gospodarstwa domowego i higieny osobistej. Standard ten stanowi wsparcie we wdrażaniu i utrzymywaniu  najważniejszych obszarów Systemów Zarządzania Jakością, takich jak m.in. identyfikowalność czy zarządzanie ryzykiem. Celem standardu IFS HPC jest stworzenie spójnego i skutecznego systemu oceny oraz zapewnienie porównywalności i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw. Przekłada się to na redukcję kosztów wytwarzania, a także na zwiększenie zaufania klientów ostatecznych do produktu.