NISKA EMISJA LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Lotne związki organiczne (LZO), z angielskiego: Volatile Organic Compounds (VOC), należą do grupy związków organicznych. W obecności światła słonecznego z łatwością przechodzą w postać gazu lub pary, uwalniając szkodliwe substancje do środowiska. Charakteryzują się wysoką prężnością par i niską rozpuszczalnością w wodzie. Lotne związki organiczne występują jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych i stanowią źródło zanieczyszczeń środowiska. Szczególnie duże znaczenie ma wtórne zanieczyszczenie substancjami powstającymi w wyniku reakcji chemicznych jakie zachodzą w środowisku z udziałem LZO.

Produkty z oferty Grupy PCC opatrzone znakiem LOW VOC, charakteryzuje niska emisja szkodliwych, lotnych związków organicznych. W prowadzonych procesach produkcyjnych. Grupa PCC dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty  były jak najbezpieczniejsze dla ludzi i środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych.