Ekoprodur OP2/S System poliuretanowy

Produkt gotowy Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
                
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Karta charakterystyki produktu Ogólne warunki sprzedaży
Certyfikaty
ISO 9001 ISO 9001

EKOPRODUR OP2/S jest dwuskładnikowym systemem poliuretanowym (PUR), składającym się z mieszaniny poliolowej (składnik A) oraz części izocyjanianowej (składnik B). Każdy ze składników jest lepką cieczą, które charakteryzują się różnymi parametrami fizykochemicznymi zależnie od wymagań wobec systemu. Składnik A ma barwę słomkową do żółtej, natomiast składnik B ma kolor brunatny. Oba składniki są bez zawiesin. System charakteryzuje się obniżoną emisją lotnych związków organicznych (VOC), ponieważ nie zawiera środków spieniających, które w istotny sposób zubożają warstwę ozonową. Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej, zawartymi w Rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r.

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie
 • poliuretanowe, półsztywne wypełnienie izolacyjne bez wysokich wymagań mechanicznych;
 • poliuretanowe wypełnienie opakowaniowe bez wysokich wymagań mechanicznych do zabezpieczania różnych elementów w transporcie;
 • poliuretanowe wypełnienie wolnych przestrzeni konstrukcyjnych;
Kategorie

Branże i aplikacje
Opakowania
Przemysł budowlany / Otuliny, Pozostałe aplikacje
Sport i rekreacja

Funkcja
Izolacje
Pianki półsztywne

Budowa
Mieszaniny

Segment
Poliuretany / Systemy poliuretanowe

Nazwy alternatywne
Poliuretan, PU, PUR, półsztywna izolacja poliuretanowa, mieszanina polialkoholi i izocyjanianów, poliuretanowy system do wypełnień izolacyjnych, poliuretanowe wypełnienie do opakowań, wypełnienie przestrzeni konstrukcyjnych

Producent: PCC Prodex Sp. z o.o.

PCC Prodex Sp. z o.o. jest długoletnim producentem jedno- i dwukomponentowych systemów poliuretanowych, wykorzystywanych m.in. do wytwarzania sztywnych i półsztywnych materiałów izolacyjnych, natryskowych pian izolacyjnych czy różnego rodzaju klejów.

Grupa PCC

Ostatnio oglądane produkty