Ekoprodur®OP2/S Polyuretanový systém

Připraven k použití Dostupné vzorky
Dostupné vzorky Odeslat dotaz
Ekoprodur®OP2/S Polyuretanový systém
Ekoprodur®OP2/S Polyuretanový systém
Individuální dotazy
Stažení
MSDS Všeobecné podmínky prodeje
Certifikáty
ISO 9001 ISO 9001

EKOPRODUR OP2 / S je dvousložkový polyuretanový systém (PUR) skládající se ze směsi polyolů (složka A) a izokyanátové části (složka B). Každá složka je viskózní kapalina charakterizovaná různými fyzikálně-chemickými parametry v závislosti na požadavcích systému. Složka A je slámově žlutá, zatímco složka B má hnědou barvu. Obě součásti jsou bez závěsů. Systém se vyznačuje sníženými emisemi těkavých organických sloučenin (VOC), protože neobsahuje pěnidla, která výrazně poškozují ozonovou vrstvu. To je v souladu s nařízeními Evropské unie obsaženými v nařízení (ES) č. 1005/2009 ze dne 16.IX.2009.

Přečtěte si více
Vlastnosti a aplikace
  • polyuretanová, polotuhá izolační výplň bez vysokých mechanických nároků;
  • polyuretanová výplň obalů bez vysokých mechanických nároků na zajištění různých prvků při přepravě;
  • polyuretanová výplň volných stavebních prostor;
Kategorie

Trhy a aplikace
Obal
Sport a rekreace
Stavba budovy / Jiné aplikace, Kryty potrubí

Funkce
Izolace
Polotuhé pěny

Složení
Směsi

Segment
Polyuretany / Polyuretanové systémy

Alternativní názvy
Polyuretan, PU, PUR, polotuhá polyuretanová izolace, směs polyolů a izokyanátů, polyuretanový izolační výplňový systém, polyuretanová výplň obalů, konstrukční výplň prostoru

Výrobce: PCC Prodex Sp. z o.o.

PCC Prodex Sp. z oo je dlouholetým výrobcem jedno a dvousložkových polyuretanových systémů používaných např. k výrobě tuhých a polotuhých izolačních materiálů, izolačních stříkaných pěn nebo různých druhů lepidel.

Skupina PCC

Nedávno prohlížené výrobky

Stránka byla strojově přeložena. Otevřít původní stránku